Manning: Ceisio gohirio llys milwrol

  • Cyhoeddwyd
Bradley ManningFfynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Bradley Manning ei fagu yn ardal Hwlffordd yn Sir Benfro

Gallai'r chwilio trwyadl am gofnodion i asesu effaith datgelu cyfrinachau ohirio'r achos llys milwrol yn erbyn cyn filwr yn America.

Mae Bradley Manning, a gafodd ei fagu yn Sir Benfro, yn wynebu cyhuddiadau o gynorthwyo Al Qaeda drwy ddatgelu cannoedd o filoedd o ddogfennau cyfrinachol a gafodd eu cyhoeddi ar wefan Wikileaks.

Mae'r amddiffyn wedi cyhuddo'r erlyniad o guddio tystiolaeth allai fod yn ffafriol i Manning, ac mae'r barnwr - y Cyrnol Denise Lind - wedi awgrymu y bydd yn ystyried cais ei gyfreithwyr i ohirio'r achos.

Mae'r achos i fod i ddechrau ar Fedi 21, ond mae cyfreithwyr Manning yn gwneud cais i ddiddymu 10 o'r 22 o gyhuddiadau y mae'n eu hwynebu.

9,000 tudalen

Mewn gwrandawiad rhagarweiniol, mae'r trafodaethau wedi canolbwyntio ar asesiad effaith gan yr FBI y soniwyd amdano am y tro cyntaf ar Fai 31.

Dywedodd y prif erlynydd, yr Uwch-gapten Ashden Fein, eu bod eisoes wedi rhoi bron 9,000 o dudalennau o gofnodion yr FBI i'r amddiffyniad.

Brynhawn Mercher, bu'r Cyrnol Lind yn holi Fein os oedd ei dîm yn cyflawni eu cyfrifoldebau o ddatgelu unrhyw dystiolaeth fyddai'n cynorthwyo tîm cyfreithiol Bradley Manning.

Mae ei gyfreithwyr wedi bod yn brwydro am fisoedd i gael gweld cannoedd o filoedd o dudalennau o dystiolaeth y maen nhw'n honni allai fod yn ffafriol i Manning.

Mae llywodraeth yr Unol Daleithiau yn honni bod dogfennau a ryddhawyd gan Manning wedi peryglu bywydau a diogelwch staff.

Dywed cefnogwyr y cyn filwr fod rhyddhau'r dogfennau wedi datgelu troseddau rhyfel ac wedi sbarduno gwrthdystiadau dros ddemocratiaeth yn y Dwyrain Canol.