Gwobr Tir na n-Og yn gweld dwbwl eto

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cyngor Llyfrau Cymru
Disgrifiad o’r llun, Mae Manon Steffan Ros a Rhiannon Wyn wedi ennill y wobr yn 2010

Crëwyd hanes eleni wrth i ddwy awdures ennill gwobrau Cymraeg Tir na n-Og am yr ail dro ac ar yr un pryd â'i gilydd.

Daeth Manon Steffan Ros a Rhiannon Wyn i'r brig yn 2010 ac mae'r ddwy wedi cipio'r un gwobrau eto eleni.

Prif Weinidog Carwyn Jones gyflwynodd y gwobrau iddyn nhw ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd Eryri ddydd Iau.

Mae Cyngor Llyfrau Cymru'n cyflwyno gwobrau Tir na n-Og yn flynyddol i awduron y llyfrau gorau i blant a phobl ifanc a gyhoeddwyd yn ystod y flwyddyn flaenorol.

Sefydlwyd y gwobrau yn 1976, a thros y blynyddoedd gwobrwywyd rhai o brif awduron Cymru ym maes llyfrau plant.

Cynradd

Enillydd gwobr y categori cynradd yw Manon Steffan Ros a hynny am Prism.

Yn y stori hon mae straen teuluol yn arwain at antur fawr i ddau frawd - Twm, yr hynaf, a Math, sydd â phroblemau meddyliol a chymdeithasol.

Mae Twm yn penderfynu rhoi seibiant i'w mam trwy fynd â'i frawd ar wyliau - gwyliau sy'n newid bywydau'r brodyr am byth.

Magwyd Manon yn Rhiwlas, Dyffryn Ogwen, ac mae hi bellach yn byw ym Mhennal, Bro Dysynni, gyda'i gŵr a dau o feibion.

Enillodd y Fedal Ddrama yn Eisteddfodau Cenedlaethol Eryri ac Abertawe, ac enillodd wobr Barn y Bobl yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2010 am Fel Aderyn (Y Lolfa, 2009), ei nofel gyntaf i oedolion.

"Rydw i wrth fy modd, ac yn teimlo bod ennill y wobr bwysig hon am yr ail dro yn anrhydedd fawr," meddai.

"Mae'n hwb aruthrol i unrhyw awdur pan fo'i waith yn cipio gwobr genedlaethol fel Tir na n-Og."

Uwchradd

Ffynhonnell y llun, urdd
Disgrifiad o’r llun, Derbyniodd y ddwy y tlws gan y Prif Weinidog Carwyn Jones

Ennill gwobr y categori uwchradd oedd camp Rhiannon Wyn a hynny gyda'i nofel Yr Alarch Du.

Yn y stori hon mae'r ffair wedi dod i Gaernarfon ac wedi cael effaith andwyol ar dri o drigolion y dre - Mathew, John a Lara.

Ceir eu hanes dros gyfnod o bedwar diwrnod ac mae'r diweddglo'n un trasig.

Mae Rhiannon yn hanu o'r Groeslon, ger Caernarfon.

Roedd ei theulu'n cadw siop lyfrau, a chafodd ei hannog i ysgrifennu er pan oedd yn blentyn.

Ar ôl graddio o Brifysgol Aberystwyth, bu'n teithio o gwmpas y byd a bellach mae hi'n gweithio fel storiwraig a sgriptwraig i'r gyfres Rownd a Rownd.

"A minnau wedi ennill gwobr Tir na n-Og yn 2010 gyda'r gyfrol Codi Bwganod, roedd yn fraint ac yn bleser ennill y wobr nodedig hon am yr eildro," meddai.

"Roedd yn arbennig o braf fod Manon a minnau wedi ennill gyda'n gilydd unwaith eto."

'Safon arbennig'

Dywedodd Elwyn Jones, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru: "Mae'n fraint cael llongyfarch Manon a Rhiannon ar ennill gwobrau Cymraeg Tir na n-Og 2012, a hynny am yr eildro.

"Roedd safon arbennig i'r llyfrau ar y rhestr fer eleni, gan adlewyrchu'r amrywiaeth o lyfrau a gyhoeddir. Pleser o'r mwyaf yw llongyfarch y ddwy awdures a gwasg y Lolfa yn wresog ar eu llwyddiant."

Noddir gwobrau Tir na n-Og gan Gymdeithas Lyfrau Ceredigion, ynghyd â CILIP Cymru (Sefydliad Siartredig Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth Cymru).

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol