Rasus: Ceffyl o Gymru yn ennill clasur Appleby

Cyhoeddwyd

Mae gyrrwr a hyfforddwr rasio harnais o Gymru yn dathlu wedi iddo ennill un o 'glasuron' y gamp yn Appleby, Sir Cumbria.

Enillodd Rhys Evans, 21 oed o Dregaron prif ras Rasys Appleby ar Fehefin 4 ar Home Habana.

Mae'r fuddugoliaeth yn y ras Jiwbilî Diemwnt yn golygu fod perchenog Home Habana Glyn Davies £6,000 yn gyfoethocach.

Mae Appleby wedi bod yn lleoliad llwyddiannus i Rhys a Home Habana gan iddynt ennill y ddwy gystadleuaeth ar gyfer ceffylau tair blwydd oedd yno ddwy flynedd yn ôl.

'Collwr cyflyma'

Nawr mae Rhys yn bwriadu cystadlu yng nghlasuron erial y tymor, yn Aberystwyth, Mussleburgh yn yr Alban, a Thregaron.

"Daethon ni'n ail yn un o'r chwe rhagras ond fe wnaethon ni gyrraedd y ffeinal fel un o'r ddau gollwr cyflyma," meddai Rhys.

Ceffylau'r ffeinal oedd enillwyr y chwe rhagras, Rebus, Ayr Miles, Premier Dream, All Daylon, Astounding a Brywins Magic Potion ac yn ymuno â nhw oedd Home Habana a April For Sure, y ddau "gollwr" cyflyma.

Roedd y ffeinal yn ras glos gyda'r wyth ceffyl yn agos tan i Rocker Laidler a Premier Dream dorri'n rhydd gyda Gordon Gilvear a Astounding yn eu dilyn.

Wrth ddod o amgylch y tro olaf roedd yn amhosib dewis enillydd.

Wrth i All Daylon gilio, daeth yn ras rhwng pedwar am y llinell derfyn.

Diarddel

Roedd Rebus wedi chwythu ei blwc ond daliodd ymlaen i'r pedwerydd safle o flaen Ayr Miles a oedd yn gorffen yn gryf.

Felly tri mewn gwirionedd oedd â siawns i ennill - Astounding, Home Habana a Brywins Magic Potion.

"Croeson ni'r llinell yn ail ond cafodd Brywins Magic Potion ei ddiarddel am gael mantais drwy rasio tu mewn i'r polion ar y tro olaf," meddai Rhys sydd wedi bod yn rasio ers iddo fod yn 12 oed.

"Hwn yn bendant yw buddugoliaeth fwyaf fy ngyrfa hyd yn hyn." meddai Glyn Davies sydd yn hyfforddi 11 ceffyl yn Nhregaron.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol