3,000 o weithwyr ar streic am ddwy awr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd y gwaith yn cael ei ganoli yn Abertawe pan fydd y swyddfeydd rhanbarthol yn cau

Fe fydd dros 3,000 o staff asiantaeth drwyddedu cerbydau'r DVLA yn Abertawe yn cerdded allan o'u gwaith am ddwy awr ddydd Gwener.

Daw hyn wythnos ar ôl streic ddwy awr a effeithiodd ar swyddfeydd yr asiantaeth ym Mangor a Chaerdydd.

Mae hefyd yn dod oriau ar ôl streic gan wylwyr y glannau yng Nghymru.

Bydd y streic ddwy awr yn dechrau am 1pm ddydd Gwener yn Abertawe a chan arholwyr profion gyrru ar draws y DU sy'n aelodau o undeb y PCS o 2pm am ddwy awr.

Fe wnaeth aelodau'r undeb yn nhair swyddfa gwylwyr y glannau yng Nghymru - yn Abertawe, Aberdaugleddau a Chaergybi - gynnal streic rhwng 3am a 4am ddydd Gwener.

Mae'r Adran Drafnidiaeth yn mynnu bod cynlluniau mewn grym i sicrhau nad yw'r streciau yn effeithio'n ormodol ar wasanaethau angenrheidiol.

39 o swyddfeydd lleol

Aelodau o undeb y PCS sydd wedi pleidleisio o blaid gweithredu diwydiannol yn erbyn cynlluniau Llywodraeth y DU i gau 39 o swyddfeydd lleol yr asiantaeth drwyddedu.

Mae disgwyl iddyn nhw gau erbyn diwedd 2013, gan effeithio ar 1,200 o swyddi.

Dywedodd yr Adran Drafnidiaeth eu bod yn "siomedig" ynghylch y streic tra bod trafodaethau ar y gweill gyda'r undeb.

Y gred yw y bydd y gwasanaethau yn cael eu canoli yn Abertawe ac mae'n bosib y bydd 400 o swyddi'n cael eu hadleoli yno.

Mae 'na dair swyddfa ranbarthol yng Nghymru a 77 o bobl yn cael eu cyflogi ym Mangor, Caerdydd a swyddfa lai yn Abertawe.

'Diangen ac amhoblogaidd'

Dywedodd yr undeb y byddai cau'r swyddfeydd yn bygwth swyddi ond hefyd yn cael gwared â'r gwasanaeth wyneb yn wyneb sydd ar gael i'r cyhoedd a'r diwydiant ceir.

Dywedodd ysgrifennydd cyffredinol yr undeb, Mark Serwotka: "Gyda lefel diweithdra yn uchel a'n cymunedau yn dioddef o ganlyniad i doriadau'r llywodraeth, dylai gweinidogion fod yn cynnig pob cymorth i economïau lleol sy'n erfyn am help.

"Yn lle hynny maen nhw'n rhygnu 'mlaen gyda thoriadau diangen ac amhoblogaidd i wasanaethau hanfodol.

"Mae'r streiciau ar draws y gwasanaethau trafnidiaeth yn rhan bwysig o'n brwydr barhaus yn erbyn toriadau i bensiynau, swyddi a chyflogau."

Hefyd yn ystod mis Mehefin bydd gweithredu diwydiannol gan weithwyr mewn saith asiantaeth arall, gan gynnwys yr Asiantaeth Safonau Gyrru a'r Asiantaeth Briffyrdd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol