BBC Cymru Fyw

Oedi i drin cleifion yn uned frys Ysbyty Treforys, Abertawe

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionRoedd 'na oedi cyn i'r gwasanaeth ambiwlans drosglwyddo cleifion i'r ysbyty

Mae bwrdd iechyd sy'n gyfrifol am Ysbyty Treforys yn Abertawe wedi ymddiheuro i gleifion ar ôl oedi wedi penwythnos estynedig gŵyl y banc.

Roedd yr oedi yn uned frys yr ysbyty.

Bu'n rhaid i ambiwlansys aros cyn trosglwyddo cleifion i'r ysbyty nos Fercher.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg wedi disgrifio nos Fercher fel noson brysur iawn.

"Roedd nifer o gleifion yno ac roedd y staff yn gweithio'n galed i leihau'r amser aros ar gyfer cleifion a'r ambiwlansys," meddai llefarydd.

Dywedodd eu bod yn cyd-weithio gyda'r gwasanaeth ambiwlans i geisio lleihau'r oedi.

"Daw'r oedi wedi penwythnos estynedig prysur i'r uned frys," ychwanegodd.

"Yn anffodus, roedd hyn yn arwain at oedi cyn trin cleifion."