Cyhuddo dyn o ddechrau tân

Cyhoeddwyd

Mae dyn 22 oed wedi ei gadw yn y ddalfa ar gyhuddiad o gynnau tân gyda'r bwriad o beryglu bywyd.

Dywed Heddlu Dyfed-Powys fod y dyn wedi ei gyhuddo ar ôl cyfres o danau yng Nghastellnewydd Emlyn ar Fehefin 5.

Mae Luke Cuber-Hives yn wynebu chwe chuddiad arall o gynnau tân, a chyhuddiad o fod a chanabis yn ei feddiant.

Bydd yn ymddangos gerbron Llys y Goron Abertawe ar Fehefin 15.