Marchnad Rhuthun yn symud i'r dre

Ruthin, Denbighshire Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Bydd marchnad cynnyrch bwyd Rhuthun yn symud i leoliad newydd ger y prif sgwâr

Mae marchnad a fu ar dir carchar hanesyddol Rhuthun yn symud i leoliad newydd ger prif sgwar y dref.

Lleoliad marchnad cynnyrch ffres Rhuthun oedd y carchar ers ei sefydlu yn 2005.

Bellach mae Cyngor Sir Ddinbych wedi rhoi sêl bendith i'w symud i faes parcio Stryd y Farchnad ger y sgwâr.

Dywedodd cadeirydd pwyllgor y farchnad, Anna Shipley: "Mae'r carchar yn leoliad hyfryd, ond ddim yn un y byddai pobl yn taro arno ar hap.

"Fe gawsom sawl lleoliad arall ar brawf, ac roedd Sgwâr San Pedr yn ddelfrydol i ni, a'n gobaith oedd symud yno, ond fe fyddai hynny wedi golygu cau ffyrdd, ac ni chawsom ganiatâd."

Swyddog bwyd amaeth asiantaeth Cadwyn Clwyd yw Robert Price, a dywedodd bod y farchnad yn haeddu "lle amlwg" er mwyn arddangos cynnyrch bwyd Dyffryn Clwyd.

Dywedodd: "Gall y math yma o ddigywddiad wythnosol ddod ag ymwelwyr a helpu i adfywio'r dref."

Mae tua 40 o fusnesau a chynhyrchwyr bwyd wedi cytuno i ddod i'r farchnad.

Y mis diwethaf, cafwyd cyfres o ddigwyddiadau yn y dref er mwyn canfod barn trigolion ar sut y dylai'r dref ddatblygu.

Cafodd hynny gefnogaeth Comisiwn Dylunio Cymru a ddisgrifiodd Rhuthun fel "astudiaeth ar ddyfodol trefi marchnad".

Ym mis Mai hefyd, enillodd Rhuthun un o'r prif gategorïau yng ngwobrau Gweithredu dros Drefi Marchnad 2012.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.