Llifogydd: Apêl yn cael ei lansio

  • Cyhoeddwyd
Ellen ap GwynnFfynhonnell y llun, Ceredigion council
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y cynghorydd Ellen ap Gwynn mai nod yr apêl yw cynorthwyo'r rheiny sydd wedi dioddef yn dilyn y llifogydd

Mae arweinydd Cyngor Ceredigion wedi datgan bod apêl yn cael ei lansio i unigolion a chymunedau sydd wedi dioddef o ganlyniad i'r llifogydd sydd wedi taro gogledd Ceredigion.

Dywedodd y cynghorydd Ellen ap Gwynn mai nod yr apêl yw cynorthwyo'r rheiny sydd wedi dioddef yn dilyn y llifogydd yn ardal Aberystwyth a gogledd Ceredigion.

Fe gafodd 150 o bobl eu hachub gan y gwasanaethau brys ac o leiaf fil o bobl eu gorfodi i symud i fan diogel.

Cafodd tri o bobl eu trin am fân anafiadau.

'Torcalonnus'

Bu'n rhaid i nifer o bobl dreulio'r noson gyda ffrindiau neu mewn gwestai ar ôl i'w cartrefi a'u carafannau gael eu dinistrio.

Dywedodd y Cynghorydd Ellen ap Gwynn: "Rwyf wedi gweld yn bersonol y dirfod mae'r llifogydd wedi gadael ar eu hôl.

"Mae'n dorcalonnus gweld cynifer o gartrefi wedi eu dinistrio a chynifer o bobl wedi colli eu heiddo personol.

"Fy ngobaith yw trwy lansio'r apêl hwn y gallwn gynorthwyo'r rheiny sydd wedi dioddef gymaint i gael trefn ar eu bywydau cyn gynted â phosibl.

"Mae hefyd wedi bod yn galonogol gweld y cymunedau'n dod at ei gilydd i gynorthwyo gyda'r gwaith glanhau."

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Ceredigion y bydd mwy o fanylion am yr apêl yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir.