Gorsaf reilffordd yn 'fwy diogel'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd £7.6m ei wario ar welliannau, gan gynnwys byrddau gwybodaeth, llochesi a thoiledau.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud bod Gorsaf Reilffordd Abertawe ar ei newydd wedd yn "fwy diogel a hygyrch".

Y Gweinidog Trafnidiaeth, Carl Sargeant, agorodd yr orsaf wedi i £7.6m gael ei wario ar welliannau, gan gynnwys byrddau gwybodaeth, llochesi a thoiledau.

Bob blwyddyn mae mwy na 1.6m o deithwyr yn defnyddio'r orsaf.

Cyfrannodd Llywodraeth Cymru a Network Rail £3m yr un a chyfrannodd Adran Drafnidiaeth San Steffan £1.2m.

'Llwyddiant'

Dywedodd Mr Sargeant: "Mae'r orsaf yn bwysig iawn yn llwyddiant y ddinas a beth mae ymwelwyr yn meddwl ohoni hi.

"Mae'r datblygu'n golygu adnodd o'r safon ucha."

Mae rheolwr gyfarwyddwr Network Rail, Mark Langman, wedi dweud bod yr adnewyddu'n rhan o gyfres o welliannau yn y de-orllewin.

"Bydd y gwaith yn effeithio'n fawr ar argraffiadau cynta ymwelwyr a bydd yr orsaf yn fwy cyfforddus."

Ymhlith y gwelliannau eraill, meddai, byddai Pont Llwchwr yn cael ei hailadeiladu.

Straeon perthnasol