Maes Carafanau Riverside, Llandre
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Llifogydd: 'Angen cefnogi economi'r canolbarth'

12 Mehefin 2012 Diweddarwyd 10:44 BST

Mae Aelod Cynulliad Ceredigion Elin Jones wedi galw ar bobl Cymru i gefnogi economi'r canolbarth wedi llifogydd difrifol y dyddiau diwethaf'.

Yn ôl Cyngor Ceredigion, mae gwerth y diwydiant ymwelwyr i'r sir yn £280,000 y flwyddyn.

Mae Ms Jones rŵan yn poeni am effaith hir dymor y llifogydd ar y meysydd carafannau, gwestai, tafarndai a busnesau gwely a brecwast.

Bu'n rhoi ei sylw ar Post Cyntaf cyn i Garry Owen drafod ymhellach efo Ann Eleri Jones, Rheolwr Gwasanaethau Twristiaeth Cyngor Sir Ceredigion.