Asiantaeth yr Amgylchedd: Rhybudd am 'gawodydd trwm'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Chris James
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na rybudd am fwy o law trwm yn y canolbarth a'r gorllewin

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd wedi rhybuddio pobl yn y canolbarth a'r gorllewin i fod yn wyliadwrus.

Yn ôl y Swyddfa Dywydd, mae 'na ragolygon y bydd mwy o gawodydd trwm yn rhannau o'r gorllewin a'r de-orllewin ddydd Mawrth.

Bydd y tywydd drwg yn lledu i'r rhan fwyaf o Gymru ddydd Mercher.

Wedi llifogydd yng Ngheredigion a de Gwynedd dros y penwythnos mae'r asiantaeth wedi rhybuddio y gallai'r cawodydd fod yn drwm yn yr ardaloedd hynny.

Lefel afonydd

Mae disgwyl i lefel afonydd godi yno ond does dim disgwyl i hyn achosi unrhyw lifogydd pellach.

Ond gallai'r tywydd effeithio ar y gwaith clirio.

Yn y gorllewin mae 'na rybudd y gallai lefel afonydd godi mewn rhai ardaloedd ac na ddylai neb fynd yn agos atyn nhw.

Llifogydd

Mae'n bosib y bydd llifogydd lleol.

Dylai gyrwyr fod yn ofalus gan y gallai'r amgylchiadau fod yn beryglus.

Dywedodd yr asiantaeth y dylai pobl wrando ar adroddiadau traffig a thywydd.

Mae'r wybodaeth ddiweddara' a'r cyngor ar wefan yr asiantaeth neu mae modd ffonio'r llinell wybodaeth ar 0845 988 1188.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol