Asiantaeth yr Amgylchedd: Rhybudd am 'gawodydd trwm'

Tynnodd Chris James y llun hwn yn Aberystwyth Image copyright Chris James
Image caption Mae 'na rybudd am fwy o law trwm yn y canolbarth a'r gorllewin

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd wedi rhybuddio pobl yn y canolbarth a'r gorllewin i fod yn wyliadwrus.

Yn ôl y Swyddfa Dywydd, mae 'na ragolygon y bydd mwy o gawodydd trwm yn rhannau o'r gorllewin a'r de-orllewin ddydd Mawrth.

Bydd y tywydd drwg yn lledu i'r rhan fwyaf o Gymru ddydd Mercher.

Wedi llifogydd yng Ngheredigion a de Gwynedd dros y penwythnos mae'r asiantaeth wedi rhybuddio y gallai'r cawodydd fod yn drwm yn yr ardaloedd hynny.

Lefel afonydd

Mae disgwyl i lefel afonydd godi yno ond does dim disgwyl i hyn achosi unrhyw lifogydd pellach.

Ond gallai'r tywydd effeithio ar y gwaith clirio.

Yn y gorllewin mae 'na rybudd y gallai lefel afonydd godi mewn rhai ardaloedd ac na ddylai neb fynd yn agos atyn nhw.

Llifogydd

Mae'n bosib y bydd llifogydd lleol.

Dylai gyrwyr fod yn ofalus gan y gallai'r amgylchiadau fod yn beryglus.

Dywedodd yr asiantaeth y dylai pobl wrando ar adroddiadau traffig a thywydd.

Mae'r wybodaeth ddiweddara' a'r cyngor ar wefan yr asiantaeth neu mae modd ffonio'r llinell wybodaeth ar 0845 988 1188.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.