Cyhoeddi manylion Maes C yn Eisteddfod Bro Morgannwg

  • Cyhoeddwyd
Bydd Dafydd Iwan yn y Pafiliwn ar y nos Lun
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Dafydd Iwan yn y Pafiliwn ar y nos Lun

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi manylion Maes C fydd ar Faes y Brifwyl eleni am y tro cyntaf.

Bydd gweithgareddau'n cychwyn ddiwedd y prynhawn - nifer ohonyn nhw'n rhad ac am ddim i unrhyw un â thocyn i Faes yr Eisteddfod.

Bydd Dafydd Iwan yn y Pafiliwn ar y nos Lun, Caryl Parry Jones ar y nos Iau, a Gala Gomedi Gymraeg ar nos Fawrth.

A bydd twmpath teuluol yn adeilad Dawns ar nos Fercher gyda Tudur Philips o raglen Stwnsh S4C, a gig fyw yn Y Babell Lên ddiwedd prynhawn Sul gyda Dona Direidi, Oli Odl a chriw Cyw.

Yn Y Babell Lên nos Wener y bydd Y Stomp.

Ar ddiwedd y dydd bydd cerddoriaeth fyw ar y Llwyfan Perfformio gydag artistiaid fel Huw Chiswell, Bob Delyn a'r Ebillion a Maffia Mr Huws.

'Hygyrch'

Dywedodd y Prif Weithredwr, Elfed Roberts: "Rydan ni wedi bod eisiau arbrofi gyda Maes B a Maes C dros y blynyddoedd ac eleni rydym wedi cael y cyfle i wneud pethau'n wahanol.

"Mae mwy o Eisteddfodwyr yn awyddus i aros ar y Maes gyda'r nos i fwynhau'r awyrgylch gŵyl ...

"Felly dyma benderfynu canoli'r rhan fwyaf o'n gweithgareddau er mwyn eu gwneud mor hygyrch â phosibl i bawb.

"Mae gennym ni nifer fawr o adeiladau ar y Maes a llawer o'r rheini'n wag gyda'r nos.

'O'r newydd'

"Felly dyma benderfynu mynd ati i edrych ar Maes C o'r newydd a rhoi cartref i'n gweithgareddau ar y Maes."

Os yw unrhyw un yn dymuno dod i'r Maes ar ôl 4.30pm, meddai, bydd mynediad ar gael am £5.00 yn unig.

Mae manylion gweithgareddau ar wefan yr Eisteddfod neu drwy ffonio'r Llinell Docynnau ar 0845 4090 800.

Cynhelir yr Eisteddfod ar dir hen faes awyr Llandŵ ger Y Bontfaen a Llanilltud Fawr rhwng Awst 4 ac 11.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol