BBC Cymru Fyw

Menyw'n ymosod ar ei mam oedrannus

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionBydd Ms Rees o flaen y llys eto fis nesaf

Mae menyw wedi cyfaddef ymosod ar ei mam 90 oed.

Yn Llys Ynadon Prestatyn, plediodd Llinos Muriel Rees, 61 oed, o Fryn Dyffryn, Peniel, sir Ddinbych yn euog o ymosod ar Mary Gwen Jones yn ei chartref yn Ninbych ar Fai 23.

Dywedodd cyfreithiwr yr amddiffyniad, Gwyn Jones, ei fod yn anochel bod angen adroddiad cyn dedfrydu gan mai hen fenyw fregus oedd y dioddefwraig.

Cafodd Ms Rees ei rhyddhau ar fechnïaeth ac fe fydd o flaen y llys eto fis nesaf.