Dŵr Cymru yn buddsoddi £1 biliwn dros y tair blynedd nesaf

Cyhoeddwyd

Fe fydd cwmni Dŵr Cymru yn buddsoddi £1 biliwn dros y tair blynedd nesaf.

Cyhoeddodd y cwmni y byddan nhw'n buddsoddi'r arian ar amrywiaeth o brosiectau isadeiledd ar draws Cymru a sir Henffordd.

Mae'r rhaglen yn cynnwys £100 miliwn o fuddsoddiad ychwanegol mewn prosiectau na chafodd eu clustnodi yn wreiddiol yn eu buddsoddiad pum mlynedd (2010-2015).

Mae'r rhaglen yn bodoli drwy gyllid effeithiol a ddaw o Glas Cymru, perchnogion heb elw o Dŵr Cymru.

Fe fydd y buddsoddiad yn cael ei wario wrth i filiau cartrefi ostwng mewn termau real.

Mae Dŵr Cymru yn darparu gwasanaeth i 3 miliwn o bobl.

Ymhlith y gwaith fydd yn cael ei wneud y mae gwaith yng nghanolfan trin dŵr Llyswen (Powys), Bala (Meirionnydd) ac Aberporth (Ceredigion) a gwella gwaith trin gwastraff dwr Wrecsam.

Wrth gyhoeddi canlyniadau diwedd blwyddyn y cwmni, ddaeth i ben ar Fawrth 31 2012, dywedodd Bob Ayling, y cadeirydd, mai eu hamcan oedd cynnig y gorau i'w cwsmeriaid o'r ansawdd dwr yfed gorau a diogelu'r amgylchedd.

"Rydym hefyd yn gobeithio dangos bod ein model busnes unigryw o fudd i'r cwsmer a'n bod wedi gwneud cynnydd sylweddol yn y flwyddyn tuag at hyn."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol