BBC Cymru Fyw

Comisiynydd Safonau i adolygu lobiwyr

Published

Fe fydd Comisiynydd Safonau'r Cynulliad yn adolygu ymdriniaeth ACau gyda lobïwyr gwleidyddol.

Llywydd y Cynulliad, Rosemary Butler, sydd wedi gwneud y cais.

Fe ddaw wedi i Lywodraeth San Steffan gychwyn ymgynghoriad a ddylid sefydlu cofrestr statudol o lobïwyr sydd â pherthynas gyda gwleidyddion.

Mae'n dilyn proffwydoliaeth David Cameron yn 2010 mai lobio fyddai'r "sgandal mawr nesa".

Mae disgwyl i Gerard Elias QC gwblhau'r adolygiad erbyn yr hydref.