Cystadleuwyr 2012 : Helen Jenkins

  • Cyhoeddwyd
Helen jenkinsFfynhonnell y llun, Getty Images

Triathlon

Ganwyd: 08/03/84

Cafodd Helen Jenkins ei geni yn Elgin, Yr Alban, ond symudodd i Fro Morgannwg pan yn bedair oed.

Daeth yn bencampwr byd am yr ail dro yn 2011, gan ennill cymal Llundain a gorffen yn ail mewn tri o'r cymalau eraill yn ystod y gyfres o saith ras.

Daeth ei buddugoliaeth gyntaf ym Mhencampwriaeth y Byd yn 2008 gyda diweddglo dramatig yn Vancouver i benderfynu'r enillydd.

Roedd yn cystadlu yn y Gemau Olympaidd yn Beijing yn 2008, ond cafodd gystadleuaeth siomedig a gorffen yn 21ain.

Daeth hynny wedi dwy flynedd o drafferthion anafiadau.

Er ei bod yn hoff o nofio pan yn blentyn, roedd yn gwybod erbyn ei bod yn 15 oed na fyddai'n ddigon da i gystadlu'n rhyngwladol a newidiodd i'r triathlon.

Daeth llwyddiant bron yn syth wrth iddi orffen yn bumed ym Mhencampwriaeth Ieuenctid y Byd yn 2003.