Cystadleuwyr 2012 : Gareth Evans

Cyhoeddwyd

Codi Pwysau (-69kg)

Ganwyd: 18/04/1986

Cafodd Gareth Evans ei eni yn Dundee, Yr Alban, cyn i'w deulu symud i Gymru.

Bu'n hyfforddi gyda chlwb codi pwysau enwog Caergybi sydd wedi cynhyrchu digon o enillwyr medalau dros y blynyddoedd, ond mae bellach yn ymarfer yn y Ganolfan Rhagoriaeth yn Leeds a hynny'n llawn amser.

Dyma fydd y Gemau Olympaidd cyntaf i Gareth ond mae wedi cystadlu ym mhencampwriaeth y Gymanwlad y llynedd.

Mae'n gefnogwr brwd o dîm pêl-droed Wrecsam, ac yn hoff o dreulio amser gyda'i ferch fach bedair oed, Lexie.