Gŵyl: Disgwyl tywydd garw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth 20,000 fynychu'r ŵyl yn 2011

Mae disgwyl i filoedd fynychu gŵyl i fyfyrwyr sy'n cael ei chynnal ar draeth Cefn Sidan dros y pedwar diwrnod nesaf, er gwaethaf rhagolygon am dywydd garw.

Mae gŵyl Beach Break Live yn cael ei chynnal ym Mharc Gwledig Penbre, Sir Gaerfyrddin rhwng dydd Iau a dydd Llun.

Fe wnaeth 20,000 fynychu'r ŵyl yn 2011.

'Stormus'

Dywedodd cyflwynydd tywydd BBC Radio Cymru, Rhian Haf: "Er iddi ddechrau'n sych ac eithaf braf ddydd Iau, mi neith hi droi'n wlyb ac yn wyntog y prynhawn 'ma, wrth i sawl ffrynt ledu o'r de-orllewin.

"Bydd y gwynt yn cryfhau, a'r glaw yn cyrraedd sir Benfro a sir Gaerfyrddin yn gynnar prynhawn 'ma.

"Er iddi droi'n sychach dros nos, mi neith hi droi'n stormus eto ddydd Gwener.

"Bydd y gwynt yn gryf, bydd 'na byliau o law trwm, cenllysg a tharanau, a bydd mwy o wynt a glaw dros y penwythnos, yn enwedig dydd Sadwrn."

Troseddau

Yn ôl Heddlu Dyfed-Powys cafodd 25 o bobl eu harestio yn yr ŵyl y llynedd, a chofnodwyd 52 o droseddau.

Ond mae'r trefnwyr wedi gwella diogelwch ar gyfer eleni yn dilyn pryderon yr heddlu.

Fe fydd yna well ddarpariaeth o gamerâu cylch cyfyng a ffensiau mwy diogel.

Fe wnaeth yr heddlu ofyn i'r cyngor sir adolygu'r drwydded ar gyfer mis Mehefin eleni a hynny oherwydd cynnydd yn nifer y bobl gafodd eu harestio'r llynedd.

Dywedodd yr heddlu iddynt hefyd ddod o hyd i fwy o gyffuriau'r llynedd nag yn y flwyddyn flaenorol.

Dywedodd y trefnwyr eu bod yn ffyddiog y bydd y newidiadau dan sylw yn lleddfu pryderon yr heddlu.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol