Unilever: Galw am drafodaethau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Mae Unilever yn cyflogi cyfanswm o tua 7,200 o weithwyr

Mae arweinwyr cymunedol yn galw am gyfarfodydd â rheolwyr cwmni Unilever ynglŷn â chynlluniau i gau nifer o safleoedd yn y DU, gan gynnwys tri yng Nghymru.

Mae hyd at 800 o swyddi o dan fygythiad wrth i ffatrïoedd yn Abertawe a Slough, canolfan ddosbarthu ym Mhen-y-bont ar Ogwr a swyddfeydd yn Ewlo, Sir Fflint, gau.

Gallai 450 o swyddi ddiflannu yng Nghymru, hynny yw 250 yn Abertawe a Phen-y-bont, a 100 o staff a 100 o weithwyr cytundeb yn Ewlo.

Mae cynghorau Abertawe a Sir y Fflint yn gobeithio cynnal trafodaethau gyda Unilever cyn i'r cwmni wneud penderfyniad terfynol ymhen tri mis.

Dywedodd dirprwy arweinydd cyngor Abertawe, Christine Richards: "Fe fyddwn ni'n trafod ag Unilever beth gall y cyngor a Llywodraeth Cymru eu gwneud i gadw'r safle ar agor."

Dywedodd arweinydd Cyngor Sir y Fflint, Aaron Shotton y byddai'r awdurdod lleol hwnnw yn ceisio cynnal trafodaethau.

"Bydd yr hysbysiad cynnar hwn gan Unilever yn ein galluogi i weithredu ar ran gweithwyr lleol y cwmni," meddai.

Gallai'r cynlluniau arfaethedig ddod i rym erbyn diwedd 2013, gan arwain at golli 500 o swyddi uniongyrchol ynghyd â 300 o swyddi contractwyr.

Buddsoddi £40m

Dywedodd y cwmni fod y cynlluniau hefyd yn golygu buddsoddi £40 miliwn yng nghartref y cwmni yng Nghilgwri, gan greu 150 o swyddi yno.

Bydd swyddi Ewlo yn cael eu trosglwyddo i'r ganolfan ar Lannau Mersi.

A bydd rhai o'r swyddi yn y canolfannau eraill yn symud i Bangalore yn India.

Mewn datganiad, dywedodd cwmni Unilever: "Y ddau beth sydd y tu ôl i'r cynllun yw strategaeth y cwmni i brynu busnes Sara Lee ac Alberto Culver yn 2010 a 2011, a ffocws Unilever ar welliant parhaus er mwyn datblygu'r busnes.

"Mae'r newidiadau a gyhoeddwyd heddiw yn adlewyrchu'r strategaeth ac yn cryfhau sail y cwmni ar gyfer twf yn y tymor hir."

Mae Unilever yn cyflogi tua 7,200 drwy'r byd, ac yn gyfrifol am ystod eang iawn o gynnyrch, gan gynnwys hufen iâ Ben & Jerry's, Marmite, Pot Noodle, sebon Dove a Domestos.

'Trist'

Dywedodd Gweinidog Llywodraeth Leol Cymru, Carl Sargeant, Aelod Cynulliad dros Alyn a Glannau Dyfrdwy: "Rwy'n drist iawn o glywed y newyddion gan Unilever er mai dim ond posibilrwydd yw'r cynllun ar hyn o bryd.

"Byddaf yn parhau i weithio gyda chynrychiolwyr o'r cwmni, undeb Unite a chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru i gynnig unrhyw gefnogaeth bosib i'r staff.

"Dros y misoedd diwethaf rwyf wedi gweithio'n agos gyda'r Gweinidog Busnes, Edwina Hart, i ddenu busnesau i ardal fenter Glannau Dyfrdwy. Gobeithio y medrwn barhau i wneud hynny, yn enwedig yng ngoleuni'r cyhoeddiad hwn.

"Byddaf yn parhau i ddadlau'r achos dros gadw safle yn Ewloe."

'Ergyd'

Dywedodd y Gweinidog Busnes: "Bydd y cyhoeddiad yma'n ergyd i weithlu Unilever a'u teuluoedd yng Nghymru.

"Bu swyddogion o Lywodraeth Cymru yn cwrdd gydag uchel swyddogion Unilever yn ddiweddar i drafod effaith cynlluniau'r cwmni yng Nghymru.

"Fe ofynnon ni i'r cwmni ystyried yr ystod eang o gefnogaeth sy'n cael ei gynnig i fusnesau gan Lywodraeth Cymru a'u gwahodd i weithio gyda ni er mwyn gweithredu cynllun mwy cynaliadwy i Gymru drwy gadw'u safleoedd yma.

"Mae'r cynlluniau ar gyfer Ewloe, Abertawe a Phen-y-bont ar Ogwr felly yn siomedig iawn ond rydym yn obeithiol y bydd Unilever yn cynnig cyfleoedd i'r dyfodol i rai o weithwyr gogledd Cymru drwy eu buddsoddiad ym Mhort Sunlight ar Lannau Mersi."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol