BBC Cymru Fyw

Dadorchuddio cynlluniau ysgol newydd yn Aberdâr

Published
image copyrightother
image captionBwriedir cau Ysgol Gyfun Blaengwawr, Ysgol ferched Aberdâr ac Ysgol Uwchradd Aberdâr ym mis Awst 2014.

Mae cynlluniau ar gyfer ysgol newydd gwerth miliynau o bunnoedd i 1,600 o ddisgyblion yng Nghwm Cynon wedi cael eu dadorchuddio.

Mae argraffiadau arlunydd y cynllun gwerth £50 miliwn wedi cael eu dangos i staff a disgyblion yng Nghanolfan Chwaraeon Michael Sobell yn Aberdâr.

Bwriedir cau Ysgol Gyfun Blaengwawr, Ysgol Ferched Aberdâr ac Ysgol Uwchradd Aberdâr ym mis Awst 2014.

Penderfynodd Llywodraeth Cymru gymeradwyo'r cynllun ym mis Mai eleni er gwaethaf gwrthwynebiadau.

'Siomedig'

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn bwriadu codi'r ysgol ar un safle fel rhan o "Brif Gynllun addysg, hamdden a chymuned" ar gyfer yr ysgol newydd yn Aberdâr ym mis Medi 2014.

Ond yn ôl David Evans, prifathro Ysgol Gyfun Blaengwawr, mae angen i'r ysgolion cymunedol aros yng Nghwm Cynon i alluogi disgyblion gael addysg fwy personol.

"Mae Ysgol Blaengwawr wastad wedi bod yn ysgol i'r gymuned," meddai Mr Evans.

"Rydym fel un teulu mawr ac rydym yn adnabod yr holl rieni a'r plant ond fe allwn ni golli hyn pan fydd yr ysgol newydd yn agor.

"Rwy'n credu bod ardaloedd difreintiedig fel hyn angen ysgolion llai o faint am eu bod yn fwy effeithiol o ran anghenion plant.

"Ond rydym wedi brwydro a cholli ac roedd hynny'n siomedig.

"Rydym yn gobeithio na fydd y newidiadau'n effeithio safonau dysgu ond mae rhai athrawon eisoes yn chwilio am swyddi mewn ysgolion eraill a phwy fyddai'n eu beio?"

Cyfleusterau hamdden

Mae'r cynlluniau yn cynnwys creu canolfan hamdden newydd, ehangu pwll nofio Aberdâr a dymchwel Canolfan Chwaraeon Michael Sobell.

Dywedodd y Cynghorydd Eudine Hanagan, aelod cabinet y cyngor sy'n gyfrifol am addysg, sgiliau a dysgu gydol oes: "Mae'r cynllun uchelgeisiol hwn yn rhan o ymateb cadarn y cyngor i'r problemau mae ein pobl ifanc yn wynebu heddiw.

"Maen nhw angen ac yn haeddu amgylcheddau dysgu hyblyg lle y gallan nhw gael yr addysg, cymwysterau, sgiliau galwedigaethol a datblygiad personol maen nhw'n eu hangen ar gyfer eu bywydau.

"Wrth gwrs fe fydd y datblygiad hwn o les i'r gymuned gyfan gan sicrhau bod gan Aberdâr ystod eang o gyfleusterau hamdden, siopa ac iechyd ar gyfer ei thrigolion fydd hefyd yn denu ymwelwyr newydd a buddsoddwyr."

Straeon perthnasol

  • Tân yn dinistrio ysgol