Rhybudd y bydd 'mwy o law'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Parc carafanau Riverside yng Ngheredigion ar ôl y llifogydd

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd wedi rhybuddio pobl i fod yn wyliadwrus.

Er nad oedd rhybuddion llifogydd mewn grym yng Nghymru fore Gwener, mae'r asiantaeth wedi dweud eu bod yn cadw llygad barcud ar lefelau afonydd.

Dywedodd cyflwynydd tywydd BBC Radio Cymru, Rhian Haf: "Bydd 'na rywfaint o awyr las i ddechrau ddydd Gwener, yn enwedig yn aradaloedd Y Rhyl, Llanelwy, Y Drenewydd, Casnewydd a'r Barri.

"Ond cymylog, gwyntog a glawog fydd hi ar y cyfan eto ddydd Gwener efo cyfnodau o law trwm yn y gorllewin - yn enwedig yn sir Benfro a sir Gaerfyrddin fore Gwener a bydd na gawodydd mewn sawl man arall yn ystod y dydd.

'Yn wlyb iawn'

"Felly fydd hi'n ddigon oer dan y cymylau a'r glaw - bydd 'na genllysg a tharanau hefyd, a bydd hi'n troi'n wlyb iawn yn y gogledd-orllewin heno 'ma - yng Ngwynedd a Chonwy."

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd y bydd cyfnod gwlyb a gwyntog ddydd Gwener a dydd Sadwrn.

"Dim ond Ynys Môn a'r gogledd-ddwyrain sydd ddim yn y rhybudd ac, wrth gwrs, ar ôl yr holl law ers wythnos bellach, mae'n ddigon posib y bydd 'na fwy o lifogydd," meddai.

Dywedodd llefarydd ar ran yr asiantaeth: "Gan fod y tir eisoes yn wlyb, gallai lefelau'r afonydd godi wedi glaw pellach.

"Mae ein staff yn parhau i weithio yn yr ardaloedd lle oedd y llifogydd yr wythnos ddiwethaf - er mwyn sicrhau nad yw amddiffynfeydd wedi eu difrodi ac nad oes rhwystrau mewn afonydd."

Cwestiynau

Dywedodd yr asiantaeth y byddai cyfle i bobl ofyn cwestiynau am y llifogydd yng Ngheredigion a Gwynedd.

Fe fydd 'na sesiynau yn Nol-y-bont a Llanbadarn Fawr nos Wener, yn y Borth, Bryncrug, Pennal a Thal-y-bont ddydd Mercher ac yn Aberystwyth a Chapel Bangor ddydd Iau.

Bydd Cyngor Sir Ceredigion yn cynnal sesiynau yng Nghapel y Babell, Dol-y-bont, a Swyddfa Cyngor Sir Ceredigion, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, rhwng 6pm ac 8pm nos Wener.

Bydd swyddogion Priffyrdd, Iechyd yr Amgylchedd a Thai Cyngor Sir Ceredigion ynghyd â chynrychiolwyr Age Concern, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion, y Canolfannau Cyngor ar Bopeth, Asiantaeth yr Amgylchedd a'r Gwasanaeth Tân yn ateb cwestiynau a chynnig cyngor i'r rhai sydd wedi dioddef nos Wener.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol