Anrhydedd arall - yr MBE - i Shane Williams

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Mae Shane Williams yn derbyn yr MBE am ei wasanaeth i rygbi

Wythnosau yn unig ar ôl cyhoeddiad y bydd Shane Williams yn cael ei urddo i Orsedd y Beirdd, daeth y cyhoeddiad y bydd yn derbyn anrhydedd arall, yr MBE am ei wasanaeth i rygbi.

Mae'r 'Dewin o'r Aman' yn un o ddegau o Gymry sydd wedi eu hanrhydeddu yn Rhestr Anrhydeddau Penblwydd y Frenhines.

Cafodd y rhestr ei chyhoeddi ddydd Sadwrn ac mae cannoedd o bobl sy'n derbyn anrhydedd mewn cydnabyddiaeth o'u llwyddiannau a'u gwasanaeth ar draws y wlad.

Dywedodd Williams a fydd yn chwarae ei rygbi yn Siapan y tymor nesaf:

"Rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i gael gyrfa ffantastig ac mae hyn yn ffordd wych o orffen.

Doeddwn i byth yn meddwl y byddaf yn derbyn anrhydedd fel hyn, ac mae'n ddiweddglo gwych i'm gyrfa."

Ymhlith yr enwau adnabyddus eraill sy'n cael eu hanrhydeddu gyda'r CBE y mae'r Athro Stuart Cole a'r Athro Richard Hargreaves, Ron Jones, Cwmni Tinpolis a'r Athro Julie Williams sy'n gwneud gwaith ymchwil i glefyd Alzheimer.

Yn derbyn yr LVO, un o Fedalau Fictoraidd Frenhinol y mae Dr Manon Bonner Williams.

Roedd Dr Williams yn Ysgrifennydd Preifat i Dywysog Cymru a Duges Cernyw a bellach mae hi'n un o ymddiriedolwyr Cronfa Treftadaeth y Loteri.

Ymhlith yr enwau adnabyddus eraill sy'n derbyn anrhydeddau y mae'r actor a'r cyfarwyddwr Kenneth Branagh wedi ei wneud yn farchog, felly hefyd Charles Dunstone, sefydlydd Carphone Warehouse a'r dyngarwr Richard Stilgoe.

Adfer Anrhydedd

Cafodd Dr Mary Archer, y pensaer Zaha Hadid a'r gwleidydd Tessa Jowell eu gwneud yn fonesig.

Mae 'na anrhydeddau hefyd i'r cogydd Mary Berry (CBE); yr actores Kate Winslet (CBE); yr awdures Susan Hill (CBE); yr actores Jenny Agutter (OBE); y cerddor Gary Barlow (OBE); y golffiwr Luke Donald (MBE); yr actores Amanda Redman (MBE) a'r pêl-droediwr David James (MBE).

Dyma'r tro cyntaf hefyd i'r BME, Medal yr Ymerodraeth Brydeinig, gael ei hailgyflwyno.

Cafodd y fedal ei dileu gan Lywodraeth John Major.

Ffynhonnell y llun, Caerdydd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Athro Williams yn gwneud gwaith ymchwil i glefyd Alzheimer

Dywedodd Yr Athro Cole, Athro Emeritws ar Drafnidiaeth ym Mhrifysgol Morgannwg, bod derbyn y CBE yn anrhydedd.

"Doeddwn i ddim yn gwybod dim cyn cael y llythyr rhyw chwe wythnos yn ôl.

"Mae'n neis iawn bod pobl yn credu fy mod wedi gwneud cyfraniad, yn debyg iawn pan gefais fy nerbyn i'r Orsedd.

"Edrych 'mlaen at fynd i'r Palas nawr."

Mae Ron Jones yn gadeirydd gweithredol cwmni Tinopolis yn Llanelli.

Y cwmni sy'n gyfrifol am raglen Heno a nifer o gynyrchiadau eraill ar gyfer S4C a hefyd rhaglen Question Time y BBC.

Llongyfarch

Ymhlith y rhai sy'n derbyn yr OBE y mae dau gyn-brifathro, David Michael Griffiths a fu'n bennaeth Ysgol Uwchradd Caerdydd a Stephen Lawton Marshal a fu'n bennaeth Ysgol St Julians yng Nghasnewydd.

Caiff Rachel Mary Axford o Ynys Môn a Susan Catherine Davis o Sir Benfro yr MBE am eu gwaith gyda phlant a phobl anabl a'u teuluoedd.

Ac ymhlith y rhai fydd yn derbyn y BEM y mae Iorwerth Lewis am ei wasanaeth gwirfoddol i'r Lleng Prydeinig yng Ngheredigion ac Elizabeth Roberts am ei gwaith ar Ynys Môn ymhlith cerddoriaeth.

Wrth longyfarch y Cymry, dywedodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Cymru, ei bod yn bwysig dathlu'r unigolion anhunanol sy'n gwneud cymaint i wella bywydau y rhai o'u hamgylch.

"Dwi'n llongyfarch pawb sydd wedi cael eu cydnabod ar restr Anrhydeddau Penblwydd Y Frenhines.

"Mae pob un ohonyn nhw wedi eu dewis am eu hymroddiad a'u gwaith diflino i gynorthwyo i wella bywydau eraill ac yn destament i'r edmygedd sydd 'na iddyn nhw yn y cymunedau."

Straeon perthnasol