Capel Coffa Williams Pantycelyn
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Barn trigolion am gau capel Y Pêr Ganiedydd

18 Mehefin 2012 Diweddarwyd 07:00 BST

Beth yw barn pobl Llanymddyfri iar ddyfodol Capel Coffa Williams Pantycelyn?

A ddylai'r capel gau neu barhau ar agor?

Rhiannon Michael fu'n holi.