Sir: 'Ystafelloedd seibiant' i ailagor

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC Wales
Disgrifiad o’r llun,
Y llynedd cafodd bwrdd gweinidogol ei anfon

Bydd pob un ond un o ystafelloedd seibiant dadleuol yn ysgolion Sir Benfro yn cael ailagor wedi archwiliadau.

Nos Iau fe bleidleisiodd aelodau bwrdd o blaid y newid, un gafodd ei sefydlu wedi dau adroddiad i weithdrefnau gwarchod plant yng Nghyngor Sir Benfro.

Ond maen nhw am gael canllawiau newydd o ran pryd y dylid defnyddio'r ystafelloedd dan sylw.

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi rhybudd terfynol i'r awdurdod ac mae gweinidogion wedi honni nad yw'r cyngor wedi gwneud digon i wella'r sefyllfa wedi i fwrdd o arbenigwyr gael eu penodi i oruchwylio gweithdrefnau'r cyngor ym mis Medi.

Rhybuddion

Daeth y sefyllfa i'r amlwg wedi rhybuddion ysgolion ac archwilwyr gwasanaethau cymdeithasol ac mae'r mater wedi ei godi hefyd gyda Heddlu Dyfed Powys, gan gynnwys gwybodaeth newydd a roddwyd iddyn nhw ddydd Mercher gan swyddogion yr awdurdod.

Ymhlith yr honiadau roedd rhai am blant yn cael eu cloi mewn ystafelloedd arbennig a bod dwylo un plentyn wedi eu clymu tu ôl i'w gefn.

Mae'r ystafelloedd yn aml yn cael eu cyfeirio atyn nhw fel "ystafelloedd synhwyro" lle mae plant yn mynd er mwyn tawelu.

Wedi eu padio

Ond yn 2009 daeth cwyn i law am blant yn cael eu cloi yn yr ystafell yn Uned Gyfeirio Disgyblion Neyland - uned i blant ag anghenion addysgol arbennig a thrafferthion ymddygiad.

Disgrifiad o’r llun,
Daeth cwyn benodol am Uned Gyfeirio Disgyblion Neyland

Mae gan yr ystafell walydd wedi eu padio a does dim goleuni naturiol nac awyru.

Roedd gweinidogion wedi mynegi pryder na fu ymchwiliad disgyblu gan y cyngor i'r cwynion am yr ystafell arbennig.

Yn wreiddiol, dywedodd y cyngor nad oedd ystafelloedd tebyg yng ngweddill y sir ond mae gweinidogion wedi canfod bod ystafelloedd tebyg yn y sir.

Dywedodd y cyngor bod yr "ystafelloedd seibiant" y soniodd y llywodraeth amdanyn nhw'n ystafelloedd synhwyro a bod staff yn bresennol a'r drysau heb eu cloi pan oedden nhw'n cael eu defnyddio.

Dywedodd Llywodraeth Cymru fod ystafelloedd o'r fath yn gweithio pan oedden nhw'n cael eu defnyddio'n gywir ond mai dim ond o dan amgylchiadau neilltuol y dylid cloi'r drysau, a hynny er mwyn rhwystro plentyn rhag achosi niwed i'w hun neu eraill.

Ers mis Mai, mae tîm mewnol y cyngor wedi bod yn archwilio'r 68 o ysgolion o fewn y sir, a'r canlyniad oedd adroddiad y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, John Skone.

Ei argymhelliad oedd mai dim ond "ystafell seibiant" - yn Ysgol Gynradd Fenton, Hwlffordd - o'r 17 a welodd hyd yma ddylai aros ar gau.

Ni ddaeth o hyd i unrhyw ystafelloedd oedd wedi'u cloi.

'Pryderon dybryd'

Yn dilyn trafodaeth hir penderfynodd y bwrdd ailagor yr ystafelloedd i ddisgyblion - a threfnu ymweliad arall ag Ysgol Fenton.

Mae aelodau'r bwrdd wedi cytuno y dylid diddymu'r bwrdd a throsglwyddo'u gwaith i bwyllgor trosolwg a chraffu newydd.

Daeth croeso i hyn gan fwrdd o weinidogion a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i helpu'r cyngor i symud ymlaen.

Bydd rhaid cyflwyno canllawiau newydd yn syth ac erbyn Mehefin 22 bydd rhaid i arweinydd y cyngor, y Cynghorydd Jamie Adams, ymateb yn ffurfiol i "bryderon dybryd" Llywodraeth Cymru.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol