Eisteddfod Llangollen: Cythraul y canu

  • Cyhoeddwyd
Cyn-gystadleuwyr Eisteddfod Rhyngwladol LlangollenFfynhonnell y llun, Not Specified
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Eisteddfod yn denu artistiaid o bob cwr o'r byd

Eleni am y tro cyntaf bydd Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn cynnwys cystadleuaeth côr gwerin i blant.

Dywedodd cyfarwyddwr cerdd yr Ŵyl Eilir Owen Griffiths fod yna nifer o newidiadau yn ymwneud a chystadlaethau corau.

Mae'r trefnwyr wedi dechrau ar y gwaith o ddod o hyd i 40 o gorau i gystadlu am Dlws Pavarotti yng nghystadleuaeth Côr y Byd.

Bydd yr enillwyr yn derbyn gwobr o £5,000.

"Dim ond wyth o gorau o'r categorïau cymysg, ieuenctid, siambr, meibion a merched fydd yn cael eu dewis i gystadlu ar gyfer y wobr," meddai Mr Griffiths.

Unawdydd

"Rydym am sicrhau fod yr ŵyl yn denu'r nifer uchaf posib o gorau, a sicrhau mai'r ŵyl yw un o'r cystadlaethau corawl gorau yn y byd."

Eleni hefyd bydd gwobr gyntaf o £2,000 ar gyfer yr unawdydd gorau dan 35.

Y nod yw hyrwyddo gyrfa cantorion ifanc.

Bydd yr enillydd hefyd yn derbyn gwahoddiad i berfformio yn un o gyngherddau'r Eisteddfod yn y dyfodol.

Yn gynharach eleni cyhoeddodd trefnwyr yr Eisteddfod, fydd yn dechrau ar Orffennaf 3, eu bod yn fodlon iawn gyda sefyllfa ariannol yr ŵyl.

Roeddynt yn hapus gyda'r nifer o docynnau ar gyfer cyngherddau oedd eisoes wedi eu gwerthu.

Dywedodd Mr Griffiths, iddo roi cyfres o dargedau heriol i'w hun wrth gychwyn ar ei waith.

"Dwi'n gobeithio fod y cyngherddau eleni yn destament o'r weledigaeth glir sydd gen i ar gyfer yr ŵyl unigryw yma.

"Dwi'n hapus iawn ein bod wedi rhagori ar ein disgwyliadau o ran gwerthiant tocynnau.

.

.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol