Bywyd newydd i hen siop

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AP
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r hen siop wedi ei rhannu'n 30 o unedau

Mae hen siop Debenhams ym Mangor yn ail agor ei drysau ddydd Sadwrn yn gartref newydd i nifer o fusnesau bychain.

Bydd Arcêd Allt y Castell yn ceisio denu hyd at 40 o unedau bychain lleol drwy gynnig gostyngiad treth.

Fe wnaeth Debenhams symud o'r adeilad ac adleoli yn y ddinas yn 2008. Mae'r safle wedi bod yn wag ers hynny.

"Y syniad yw cydweithio gyda busnesau sydd yma yn barod, Ymddiriedolaeth y Tywysog a Mentrau Busnes er mwyn helpu tenantiaid sy'n ceisio dechrau busnes," meddai Ben Pulford, cyfarwyddwr Triton Lettings Ltd. sy'n gofalu am y safle newydd.

Dywedodd Mr Pulford fod tri o'r tenantiaid wedi dod o Ymddiriedolaeth y Tywysog.

"Rydym yn rhoi cymorth iddynt o'r cyfnod rhwng sefydlu'r busnes, gyda'r holl gostau sydd ynghlwm, ac adeg pan fydd yr arian yn dechrau dod i mewn.

"Y gobaith yw y byddant yn tyfu yn raddol ac un diwrnod byddant yn gadael ac ymsefydlu yn un o siopau gwag y Stryd Fawr," meddai.

Budd i'r gymuned

Mae yna 14 o fusnesau eisoes ar y safle.

Un o'r rhai fydd yn cymryd rhan yn y seremoni agor yw'r actor Ricky Tomlinson.

Dywedodd Mr Pulford fod ei sefydliad yn gobeithio am elw bach ond pwysleisiodd "rydym yn sefydliad sydd am weld budd i'r gymuned.

"Rydym yn gobeithio y bydd hwn yn ddolen gysywllt rhwng top a gwaelod y dref."

Un o'r rhai sy'n symud i'r ganolfan newydd yw'r model Edna Pirez 23 oed.

"Mae bod yma yn help mawr a dwi wedi cael lot o gefnogaeth gan Ymddiriedolaeth y Tywysog a'r bobl yma."

"Fy ngobaith yw gweld y busnes yn tyfu drwy gynnig cynnyrch o safon uchel.

"Byddwn yn hoffi trefnu sioe ffasiwn gyda'r holl fusnesau sydd yma yn cymryd rhan."