Troseddau: 'Tref yn fwy diogel'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug

Mae'r heddlu wedi dweud bod Yr Wyddgrug "yn fwy diogel" wedi i werthwr cyffuriau yn Llys y Goron Yr Wyddgrug gael ei garcharu am saith mlynedd a hanner.

Mewn gwrandawiad blaenorol roedd Damien Lloyd wedi pledio'n euog i 15 cyhuddiad, chwech ohonyn nhw'n ymwneud â gwerthu cyffuriau dosbarth A, B ac C o gocên i destosteron.

Roedd gweddill y cyhuddiadau'n ymwneud ag arfau ac yn 2008 fe gafodd Lloyd ei wahardd rhag cadw arfau am weddill ei oes.

Cocên

Wrth i heddlu chwilio ei gartref fe ddaethon nhw o hyd i sawl gwn llonyddu oedd ar ffurf ffonau symudol a thortsh.

Fe ddaethon nhw hefyd o hyd i gocên oedd yn werth £24,000 yng nghartref Lloyd, 39 oed, yng Nglan Alyn, Yr Wyddgrug.

Clywodd y llys fod y diffynnydd yn ddyn bregus oedd yn cymryd meddyginiaeth am drafferthion seicolegol.

Dywedodd yr erlynydd Meirion Lewis-Jones fod y ddau wn llonyddu yn gallu rhoi sioc drydanol o foltedd uchel.

Roedd gan Lloyd hefyd wn llaw a dwy reiffl awyr yn ei feddiant, meddai.

£1,000 yr wythnos

Ychwanegodd: "Pan aeth yr heddlu i'w gartref fe gyfaddefodd ei fod yn ddefnyddiwr cyffuriau yn gyson a'i fod yn arfer prynu nwyddau ar y we.

"Wrth edrych ar nifer o ffonau symudol fe welwyd nifer o negeseuon testun oedd yn dweud wrth bobl eraill ei fod yn gwerthu cyffuriau, ac yn amlwg roedd yn trefnu i gael gyrru cyffuriau i'w gartref.

"Roedd yn ymffrostio ei fod yn ennill hyd at £1,000 yr wythnos drwy werthu cyffuriau."

Ond mewn cyfweliad roedd Lloyd yn mynnu ei fod wedi prynu'r arfau am eu bod o ddiddordeb iddo ac nad oedd yn mynd â nhw allan o'r tŷ.

Dywedodd y Barnwr Peter Haywood ei fod yn derbyn nad oedd Lloyd wedi defnyddio'r arfau "wrth ei waith" wrth ei ddedfrydu i bum mlynedd o garchar am y troseddau'n ymwneud ag arfau.

'Yn falch iawn'

Cafodd y diffynnydd ddwy flynedd a hanner am y troseddau cyffuriau.

Byddai'r dedfrydau yn rhedeg un ar ôl y llall.

Un o'r plismyn fu'n ymchwilio i'r achos yw Cwnstabl Anthony Butlin ddywedodd ar ddiwedd yr achos: "Rwy'n falch iawn oherwydd y ddedfryd ... roedd yn ymchwiliad hir ac anodd.

"Dyma neges i eraill sy'n cael eu temtio i ddelio mewn cyffuriau neu arfau ... y gallen nhw dreulio cyfnod sylweddol yn y carchar.

"Bydd Yr Wyddgrug yn lle mwy diogel i fyw ynddo."