Twyll: Gorchymyn i dalu £15,000

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Kelly'n rhan o dwyll yng nghynllun Cymunedau'n Gyntaf Plas Madoc yn Wrecsam

Mae gwrandawiad elw troseddol wedi gorchymyn mab cyn gydlynydd cynllun adfywio un o stadau tai mwyaf difreintiedig Cymru i dalu £15,000 yn ôl.

Fe gafodd Darrell Kelly, 35 oed o Fanceinion, ddedfryd o garchar wedi'i ohirio am flwyddyn am ei ran mewn twyll yng nghynllun Cymunedau'n Gyntaf ar stad Plas Madoc yn Wrecsam.

Mae barnwr yn Llys y Goron Yr Wyddgrug wedi rhoi chwe mis iddo dalu'r arian ar ôl dweud wrtho y bydd rhaid iddo werthu ei gartref i godi'r arian.

Bydd 90% o'r arian yn mynd yn ôl i Lywodraeth Cymru gyda'r gweddill yn mynd tuag at gynllun sy'n cael ei redeg gan Gyngor Wrecsam.

Cafodd achos tebyg yn erbyn mam Kelly, cyn gydlynydd y cynllun Miriam Beard, ei ohirio.

Straeon perthnasol