Caiaciwr wedi marw

Cyhoeddwyd

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru eu bod yn delio gyda digwyddiad lle bu farw caiaciwr ger Betws-y-Coed.

Fe gafodd yr heddlu eu galw am 3:31pm brynhawn Sadwrn.

Eisoes mae'r heddlu wedi dod o hyd i gorff yn y dŵr yn agos i Westy'r Fairly Glen.

Mae'r heddlu yn dal ar y safle, ond does dim mwy o fanylion am y corff wedi eu cyhoeddi hyd yma.

Dywedodd Enid Youe o Westy'r Fairy Glen: "Mae'r ambiwlans, heddlu, gwasanaeth tân a thîm achub mynydd wedi bod yma am dros ddwy awr.

"Roedd yr afon yn dymhestlog iawn heddiw ac mae hi wedi bod yn wlyb iawn.

"Mae wal yr ochr arall i'r ffordd o'r gwesty, ac er bod y dŵr yn uchel iawn mae'r cwymp i lawr at yr afon yn serth iawn.

"Mae'r gwasanaethau brys wedi bod yno gyda rhaffau er mwyn ceisio mynd i lawr yna."