Rheolwyr i weithredu gwaharddiad

  • Cyhoeddwyd
Royal Glamorgan Hospital signFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gwaharddiad yn effeithio ar Ysbyty Brenhinol Morgannwg, ac ysbytai eraill Cwm Taf

Mae uwch-reolwyr mewn nifer o ysbytai'r de-ddwyrain yn patrolio tir ysbytai mewn ymgais i orfodi gwaharddiad ar ysmygu.

Cafodd y polisi ei gyflwyno gan Fwrdd Iechyd Cwm Taf, sy'n gyfrifol am ardaloedd Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf.

Does neb yn cael ysmygu ar unrhyw un o'u safleoedd, gan gynnwys ysbytai, meysydd parcio, clinigau a chanolfannau iechyd.

Ysbyty'r Tywysog Charles, Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Ysbyty Cwm Cynon ac Ysbyty Cwm Rhondda yw'r pedwar ysbyty dan sylw.

Dywedodd Nicola John, cyfarwyddwr iechyd cyhoeddus Cwm Taf: "Rydym y falch iawn bod pethau wedi mynd mor dda.

"Ers i ni lansio'r polisi mae uwch-reolwyr wedi bod yn crwydro'r safleoedd o bryd i'w gilydd."

Llinell ffôn

Ychwanegodd Ms John bod staff wedi bod yn gwrtais a digyfwynebol, ac mae staff diogelwch y bwrdd hefyd wedi cael hyfforddiant i weithredu'r gwaharddiad.

"Hyd yma does neb o'r staff wedi torri'r gwaharddiad, ac mae ambell un o'r cyhoedd sydd wedi gwneud wedi ymddiheuro a diffodd y sigarét," meddai.

Cafodd llinell ffôn arbennig ei sefydlu er mwyn i gleifion a staff ddweud am bobl sy'n ysmygu.

Daw'r gwaharddiad wrth i Gynllun Gweithredu Tybaco Llywodraeth Cymru anelu at leihau ysmygu o 16% erbyn 2020.

Byddai hyn yn golygu, er enghraifft, y byddai 26,000 o ysmygwyr yn ardal Cwm Taf yn rhoi'r gorau iddi dros yr wyth mlynedd nesaf.

'Cyfrifoldeb'

Dywedodd Ms John: "Ysmygu yw'r achos unigol mwyaf o farwolaethau cynamserol a iechyd gwael yng Nghymru, ac rydym am gyfrannu tuag at leihau lefelau ysmygu drwy gyflwyno polisi di-fwg newydd.

"Mae nifer wedi mynegi pryderon i ni am orfod anadlu mwg ail-law wrth gerdded i mewn i ysbytai, felly mae ein polisi yn ceisio sicrhau nad yw hyn bellach yn broblem.

"Fel Bwrdd Iechyd, mae gennym gyfrifoldeb i hybu ffordd iachach o fyw."

Ym mis Mai'r llynedd, cafodd ysmygu ei wahardd y tu allan i fynedfeydd ysbytai yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol