Llywodraeth yn cefnogi atomfa newydd ar gyfer Ynys Môn

Atomfa Wylfa, Ynys Môn Image copyright BBC news grab
Image caption Mae disgwyl i'r gwaith o gynhyrchu trydan ddod i ben yn Yr Wylfa yn 2014

Disgwylir i Lywodraeth y DU ailddatgan eu hymrwymiad i godi atomfa newydd ar Ynys Môn yn ystod ymweliad y Gweinidog Ynni ag atomfa'r Wylfa.

Bydd Charles Hendry yn dweud wrth staff yr atomfa fod gan y diwydiant ynni niwclear ddyfodol ar Ynys Môn ac yn y DU.

Mae disgwyl i'r gwaith o gynhyrchu trydan ddod i ben yno yn 2014.

Gorffennodd Adweithydd 2 yn Yr Wylfa, a ddechreuodd weithredu yn 1971, gynhyrchu trydan ym mis Ebrill.

Perchennog newydd

Fe fydd Adweithydd 1 yn parhau i gynhyrchu trydan tan 2014.

Dywed Llywodraeth Cymru mai Ynys Môn yw'r opsiwn gorau i ddatblygu ynni niwclear ac mae'r cwmnïau sydd y tu ôl i'r cynllun i godi Wylfa B yn dweud bod y prosiect yn dal yn fyw.

Mae cwmnïau E.On ac RWE npower, oedd wedi sefydlu cwmni Horizon i ddatblygu Wylfa B, yn dal i chwilio am berchennog newydd ar gyfer y cwmni.

Y bwriad oedd i Horizon godi atomfa newydd - Wylfa B - a fyddai wedi dechrau cynhyrchu trydan o 2025 ar ôl adolygiad.

Dydd Llun bydd Mr Hendry yn cyhoeddi pecyn ariannol gwerth £480,000 sydd wedi ei ddyfarnu i Raglen Ynys Ynni Môn (RYYM) gan yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear.

Cyn ei ymweliad dywedodd y gall Ynys Môn helpu i greu ynni ar gyfer y Deyrnas Unedig am ddegawdau.

Myfyrwyr

"Mae ganddi hanes gyfoethog o ran y diwydiant niwclear, gweithlu medrus, a chymuned frwdfrydig.

"Bydd y cyllid newydd rwy'n cyhoeddi heddiw yn galluogi'r cyngor i fuddsoddi mewn addysg, sgiliau, ac isadeiledd a hybu'r economi lleol."

Bydd Mr Hendry yn ymweld â myfyrwyr yng Nghanolfan Ynni Coleg Menai yn ystod ei ymweliad i'r ynys.

Bydd y Gweinidog hefyd yn cyfarfod â swyddogion cwmni Horizon, swyddogion RYYM, cwmni Magnox, Coleg Menai, Prifysgol Bangor a deiliaid eraill â diddordeb.

Dywedodd arweinydd Cyngor Ynys Môn, Bryan Owen: "Mae'n briodol i'r Gweinidog wneud ei ddatganiad ar Ynys Môn oherwydd bydd gan Wylfa un o'r safleoedd niwclear newydd yn Ewrop."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.