Y cricedwr Tom Maynard wedi marw ar ôl cael ei daro gan drên

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Tom Maynard yn gyn-fatiwr i Forgannwg

Mae'r cricedwr Tom Maynard wedi marw ar ôl i drên tanddaearol ei daro yn Llundain.

Roedd y Cymro a anwyd yng Nghaerdydd yn 23 oed ac yn chwarae i Surrey.

Cafodd ei daro gan un o drenau'r District Line ddydd Llun ger Parc Wimbledon.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Llundain: "Tua 4.15am ddydd Llun ceisiodd plismyn atal cerbyd oedd yn cael ei yrru'n ddiamcan yn Arthur Road, SW19.

'Cledrau'

"Rhedodd gyrrwr y Mercedes C250 du i ffwrdd.

Disgrifiad,
Owain Llŷr yn holi gohebydd criced BBC Cymru Edward Bevan

"Nid oedd modd dod o hyd i'r gyrrwr.

"Tua 5.10am daethpwyd o hyd i ddyn â'r un disgrifiad ar gledrau ger gorsaf Parc Wimbledon."

Roedd y cricedwr wedi chwarae i Surrey yn eu gêm 20 pelawd ddydd Sul yn erbyn Caint, gan sgorio saith o rediadau wrth i Surrey golli.

"Dydyn ni ddim yn trin y digwyddiad fel un amheus," meddai'r Heddlu Trafnidiaeth.

"Mae adroddiad yn cael ei baratoi ar gyfer y crwner."

Ychwanegodd llefarydd ar ran Heddlu Llundain fod Cyfarwyddiaeth Safonau Proffesiynol a Chomisiwn Annibynnol Cwynion Heddlu wedi eu hysbysu.

Yn y cyfamser, mae'r pennaeth chwaraeon hybodd ddoniau Tom Maynard yn yr ysgol wedi rhoi teyrnged i'w "sgiliau ardderchog".

Dywedodd Gwyn Morris o Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd ei fod wedi cael "ysgytwad mawr".

'Yn falch'

"Roedden ni'n falch o'r hyn gyflawnodd e pan oedd yn yr ysgol a'r hyn gyflawnodd ers dyddiau ysgol.

"Pan oedd yn y chweched yn 2007 roedd yn gysylltiedig â Morgannwg ... yn amlwg, roedd yn gricedwr dawnus.

"Tra oedd yn yr ysgol roedd yn aelod o'r tîm enillodd Gwpan Ysgolion Cymru.

"A dweud y gwir, mae'n anodd dod o hyd i eiriau ar adeg fel hon."

Dywedodd prifathro'r ysgol, Huw Jones-Williams: "All staff ddim credu bod bywyd dyn mor ifanc wedi dod i ben yn y modd mwya creulon.

"Mae'n drist iawn pryd mae person ifanc yn marw ond yn achos rhywun â doniau disglair, yn academaidd ac ym myd y campau, mae'r golled yn enfawr."

Dywedodd Surrey fod ganddo ddyfodol anhygoel gydag arbenigwyr o du mewn ac allan i'r clwb yn rhagweld y byddai'n dilyn ei dad, Matthew, a chynrychioli Lloegr.

"Mae'n teimladau a'n meddyliau ar yr adeg drist hon gyda theulu Tom a'i gyfeillion oedd yn agos ato," meddai cadeirydd Surrey, Richard Thompson.

"Roedd Tom Maynard yn fatiwr ifanc talentog a dechrau ei yrfa'n wych ac roedd yn amlwg yn mynd i gyflawni mwy.

"Roedd ei gyfraniad i'r clwb mewn cyfnod byr iawn yn dweud cyfrolau.

Parch

"Mae'n drasiedi, colli rhywun mor ifanc."

Ac mae Surrey wedi gohirio'r gêm nos Fercher yn erbyn yr Hampshire Royals ar Yr Oval fel arwydd o barch.

Fe wnaeth Clwb Criced Morgannwg hefyd dalu teyrnged o glywed am ei farwolaeth.

"Mae meddyliau'r clwb gyda Matt, Sue a'u teuluoedd ar yr adeg anodd yma.

"Mae'r rhan fwya o'r chwaraewyr a'r staff hyfforddi yn ffrindiau agos i Tom ac yn ddealladwy, maen nhw'n ceisio dod i ddygymod gyda'r newyddion trist yma."

Gadael

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Matthew Maynard yn chwaraewr ac yn hyfforddwr gyda Morgannwg

Ym mis Tachwedd arwyddodd y batiwr ifanc gytundeb i ymestyn ei gyfrnod gyda Surrey.

Fe wnaeth ymuno gyda'r tîm o Forgannwg ar ddechrau 2011 ac roedd disgwyl iddo aros yn Yr Oval tan ddiwedd tymor 2014.

Ar y pryd dywedodd ei fod yn "hapus iawn" i aros gyda'r clwb.

Roedd wedi penderfynu gadael y sir yn sgîl amgylchiadau ymddiswyddo ei dad, Matthew, fel prif hyfforddwr y clwb.

Ymddiswyddodd ei dad ar ôl i'r clwb benodi capten newydd yn erbyn ei ewyllys, ac yna israddio ei rôl o fewn y clwb.

Mae Matthew Maynard yn hyfforddwr ar hyn o bryd gyda un o dimau De Affrica, Nashua Titans.

1,022

Ceisiodd capten Morgannwg, Alviro Petersen, berswadio Tom Maynard i aros yng Nghaerdydd, ond ofer fu'r ymdrechion.

Sgoriodd Tom 1,022 o rediadau dosbarth cyntaf y tymor diwethaf, cyfartaledd o 41, a chyfartaledd o dros 40 yn y gemau Deugain pelawd ac Ugain pelawd.

Roedd ei dri rhediad dros 100 yn golygu bod Surrey yn ennill dyrchafiad yn ôl i Adran Un y bencampwriaeth.

Roedd wedi dweud ei fod yn edrych ymlaen at adeiladu ar lwyddiannau'r clwb yn 2012.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol