'Dal yn obeithiol' am ail atomfa ar Ynys Môn

  • Cyhoeddwyd
Atomfa Wylfa, Ynys MônFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl i'r gwaith o gynhyrchu trydan ddod i ben yn Yr Wylfa yn 2014

Mae'r Gweinidog Ynni wedi dweud ei fod yn dal yn obeithiol y bydd ail atomfa ar Ynys Môn.

Dywedodd Charles Hendry wrth staff yr atomfa fod gan y diwydiant ynni niwclear ddyfodol ar Ynys Môn ac yn y DU.

"Mae 'na lawer o ddiddordeb," meddai, "ac o ganlyniad dwi'n hyderus y bydd rhywun yn bwrw ymlaen â'r datblygiad ac y bydd ail atomfa ar yr ynys.

"Rydym yn frwd iawn y dylai'r safle gael ei ddatblygu ac felly mae gweithwyr â'r sgiliau angenrheidiol yn rhan hanfodol o'r holl broses."

£480,000

Yr un diwrnod cyhoeddodd y byddai'r Awdurdod Datgomisiynu Niwclear yn rhoi £480,000 i Raglen Ynys Ynni Môn.

Cyfarfu Mr Hendry â myfyrwyr yng Nghanolfan Ynni Coleg Menai, swyddogion cwmni Horizon, Rhaglen Ynys Ynni Môn, cwmni Magnox, a Phrifysgol Bangor.

Mae disgwyl i'r gwaith o gynhyrchu trydan ddod i ben yn 2014.

Gorffennodd Adweithydd 2 yn Yr Wylfa, a ddechreuodd weithredu yn 1971, gynhyrchu trydan ym mis Ebrill.

Opsiwn gorau

Fe fydd Adweithydd 1 yn parhau i gynhyrchu trydan tan 2014.

Eisoes mae Llywodraeth Cymru wedi dweud mai Ynys Môn yw'r opsiwn gorau i ddatblygu ynni niwclear ac mae'r cwmnïau sydd y tu ôl i'r cynllun i godi Wylfa B yn dweud bod y prosiect yn dal yn fyw.

Mae cwmnïau E.On ac RWE npower, oedd wedi sefydlu cwmni Horizon i ddatblygu Wylfa B, yn dal i chwilio am berchennog newydd ar gyfer y cwmni.

Y bwriad oedd i Horizon godi atomfa newydd - Wylfa B - a fyddai wedi dechrau cynhyrchu trydan o 2025 ar ôl adolygiad.

Cyn ei ymweliad dywedodd y gweinidog y gallai Ynys Môn helpu creu ynni ar gyfer y DU am ddegawdau.

'Cyfoethog'

"Mae ganddi hanes cyfoethog o ran y diwydiant niwclear, gweithlu medrus, a chymuned frwdfrydig.

"Bydd y cyllid newydd rwy'n ei gyhoeddi yn galluogi'r cyngor i fuddsoddi mewn addysg, sgiliau, ac isadeiledd a hybu'r economi lleol."

Dywedodd arweinydd Cyngor Ynys Môn, Bryan Owen: "Mae'n briodol i'r Gweinidog wneud ei ddatganiad ar Ynys Môn oherwydd bydd gan Wylfa un o'r safleoedd niwclear newydd yn Ewrop."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol