'Dal yn obeithiol' am ail atomfa ar Ynys Môn

Atomfa Wylfa, Ynys Môn Image copyright BBC news grab
Image caption Mae disgwyl i'r gwaith o gynhyrchu trydan ddod i ben yn Yr Wylfa yn 2014

Mae'r Gweinidog Ynni wedi dweud ei fod yn dal yn obeithiol y bydd ail atomfa ar Ynys Môn.

Dywedodd Charles Hendry wrth staff yr atomfa fod gan y diwydiant ynni niwclear ddyfodol ar Ynys Môn ac yn y DU.

"Mae 'na lawer o ddiddordeb," meddai, "ac o ganlyniad dwi'n hyderus y bydd rhywun yn bwrw ymlaen â'r datblygiad ac y bydd ail atomfa ar yr ynys.

"Rydym yn frwd iawn y dylai'r safle gael ei ddatblygu ac felly mae gweithwyr â'r sgiliau angenrheidiol yn rhan hanfodol o'r holl broses."

£480,000

Yr un diwrnod cyhoeddodd y byddai'r Awdurdod Datgomisiynu Niwclear yn rhoi £480,000 i Raglen Ynys Ynni Môn.

Cyfarfu Mr Hendry â myfyrwyr yng Nghanolfan Ynni Coleg Menai, swyddogion cwmni Horizon, Rhaglen Ynys Ynni Môn, cwmni Magnox, a Phrifysgol Bangor.

Mae disgwyl i'r gwaith o gynhyrchu trydan ddod i ben yn 2014.

Gorffennodd Adweithydd 2 yn Yr Wylfa, a ddechreuodd weithredu yn 1971, gynhyrchu trydan ym mis Ebrill.

Opsiwn gorau

Fe fydd Adweithydd 1 yn parhau i gynhyrchu trydan tan 2014.

Eisoes mae Llywodraeth Cymru wedi dweud mai Ynys Môn yw'r opsiwn gorau i ddatblygu ynni niwclear ac mae'r cwmnïau sydd y tu ôl i'r cynllun i godi Wylfa B yn dweud bod y prosiect yn dal yn fyw.

Mae cwmnïau E.On ac RWE npower, oedd wedi sefydlu cwmni Horizon i ddatblygu Wylfa B, yn dal i chwilio am berchennog newydd ar gyfer y cwmni.

Y bwriad oedd i Horizon godi atomfa newydd - Wylfa B - a fyddai wedi dechrau cynhyrchu trydan o 2025 ar ôl adolygiad.

Cyn ei ymweliad dywedodd y gweinidog y gallai Ynys Môn helpu creu ynni ar gyfer y DU am ddegawdau.

'Cyfoethog'

"Mae ganddi hanes cyfoethog o ran y diwydiant niwclear, gweithlu medrus, a chymuned frwdfrydig.

"Bydd y cyllid newydd rwy'n ei gyhoeddi yn galluogi'r cyngor i fuddsoddi mewn addysg, sgiliau, ac isadeiledd a hybu'r economi lleol."

Dywedodd arweinydd Cyngor Ynys Môn, Bryan Owen: "Mae'n briodol i'r Gweinidog wneud ei ddatganiad ar Ynys Môn oherwydd bydd gan Wylfa un o'r safleoedd niwclear newydd yn Ewrop."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.