Algae: Gwahardd campau dŵr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Llyn Syfaddan ger Aberhonddu

Mae cyngor wedi gwahardd campau dŵr mewn llyn oherwydd algae glaswyrdd.

Fel arfer, mae nifer o sgïwyr dŵr a physgotwyr yn defnyddio Llyn Syfaddan ger Aberhonddu.

Dywedodd Cyngor Powys fod adran yr amgylchedd wedi penderfynu'r gwaharddiad wedi iddyn nhw dderbyn gwybodaeth oddi wrth Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd.

Eisoes mae perchnogion anifeiliaid anwes a da byw wedi cael rhybudd.

Mae'r algae'n cynhyrchu gwenwyn a all achosi brech ar y croen, cyfog, poenau yn stumog, twymyn a chur pen os ydyn nhw'n cael eu llyncu.

Risg

Ac mae'r risg i blant yn fwy.

Dywedodd Steve Clinton, rheolwr amddiffyn y cyhoedd: "Mae'r algae gwyrddlas yn ffenomenon naturiol nmewn llynnoedd, aberoedd ac yn y môr.

"Does dim modd ei waredu."

Mae'r llyn ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac mae arwyddion rhybudd wedi cael eu codi.

Dywedodd rheolwr cadwraeth y parc, Paul Sinnadurai: "Mae nifer o ymwelwyr yn cerdded yma ac yn gwylio'r adar.

"Ry'n ni wedi dweud wrth bawb i fod yn synhwyrol a dilyn cyngor yr awdurdod lleol.

"Mae'n hollbwysig fod pawb yn cymryd sylw o'r arwyddion ac yn sicrhau nad yw eu plant na'u hanifeiliaid yn dod i gysylltiad â'r dŵr."