Y rhai sydd wedi eu hethol i fod yn ymgeiswyr swydd Comisiynwyr Heddlu

  • Cyhoeddwyd

Ar Dachwedd 15, 2012 fe fydd 'na etholiad i ddewis Comisiynwyr Heddlu a Throsedd mewn 41 o heddluoedd ar draws Cymru a Lloegr y tu allan i Lundain. Ymhlith y dyletswyddau y mae sefydlu blaenoriaethau ar gyfer y llu, goruchwylio'r gyllideb a phenodi'r prif gwnstabl.

Llywodraeth y Glymblaid yn San Steffan sydd wedi cyflwyno'r newid ac mae disgwyl i ymgeiswyr sefyll ar ran plaid neu'n annibynnol.

Dydi'r Blaid Lafur ddim o blaid y comisiynwyr ond maen nhw wedi cyflwyno ymgeiswyr ym mhob un o luoedd Cymru.

Dywedodd y Democratiaid Rhyddfrydol na fyddai'r swydd yn gysylltiedig â phlaid wleidyddol ac felly fydd unrhyw aelod o'r blaid fydd yn ymgeisio ddim yn derbyn cefnogaeth ariannol gan y blaid.

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi cyflwyno ymgeiswyr.

Dywedodd Plaid Cymru eu bod nhw hefyd yn gwrthwynebu'r egwyddor o gomisiynwyr etholedig a dydyn nhw ddim wedi enwebu ymgeiswyr ar gyfer y swyddi gyda'r un llu.

Fe fydd cyflog y comisiynydd yn Heddlu Gwent a Heddlu Gogledd Cymru yn £70,000 a bydd yn £65,000 yn ardal Dyfed Powys. Bydd y cyflog ar gyfer Heddlu De Cymru yn £85,000 y flwyddyn.

Isod mae rhestr o'r rhai sydd wedi cael eu hethol i ymgeisio.