'Optimistaidd' am ddyfodol y Sioe Frenhinol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd gwelliannau eu gwneud i brif gylch y Sioe yn 2011

Fis cyn y Sioe Fawr yn Llanelwedd, mae'r Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol wedi cyhoeddi elw o dros £264,868 y llynedd.

Er gwaetha'r dirwasgiad, bu 2011 yn flwyddyn lwyddiannus i'r gymdeithas, gyda'r Sioe Fawr, y Ffair Wanwyn a'r Ffair Aeaf i gyd wedi gwneud elw.

Aeth dros 227,500 o ymwelwyr i'r sioe ym mis Gorffennaf y llynedd, gan sicrhau elw o £207,391.

Roedd mwy nag erioed o'r blaen wedi mynd i'r Ffair Wanwyn - 26,026 o ymwelwyr yn dod ag elw o£45,867.

Felly hefyd y Ffair Aeaf, a ddenodd 27,995 o bobl - bron i 7,000 yn fwy na'r flwyddyn cynt.

'Boddhad mawr'

"Yn fy adroddiad blynyddol diwetha' fe dynnais sylw ar y gostyngiad posib yn arian y gymdeithas oherwydd problemau'r economi...ond er gwaetha'r trafferthion amlwg rydym unwaith eto wedi cael canlyniadau ariannol ffafriol i fod yn falch ohonyn nhw," meddai cadeirydd bwrdd rheoli'r Sioe Frenhinol, David Lewis.

"Mae canlyniadau fel rhain, yn enwedig pan fo economi'r wlad mor fregus, yn foddhad mawr sy'n dangos cryfder y gymdeithas a'r gefnogaeth barhaol gan y cyhoedd," ychwanegodd.

Dywedodd ei fod yn parhau'n optimistaidd am y dyfodol gan fod y gymdeithas yn "sefydliad cryf gydag aelodau hynod o gefnogol o faes amaethyddiaeth ac ar draws poblogaeth Cymru a thu hwnt."

Yn ystod 2011, fe godwyd dros £220,000 i dalu am brif gylch newydd a chafodd Canolfan Aelodau newydd ei hagor.

Dywedodd y gymdeithas bod 'na ragor o brosiectau ar y gweill ar gyfer safle'r Sioe yn y dyfodol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol