Pontio i greu 'graddedigion mwyaf arloesol y DU'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Nod y cynllun yw sicrhau fod graddedigion o brifysgolion Cymru ymhlith y "mwyaf arloesol" yn y DU

Mae partneriaeth arloesol yn cael ei lansio rhwng sefydliadau addysg uwch Cymru a'r gymuned fusnes i geisio sicrhau bod myfyrwyr o brifysgolion Cymru yn datblygu sgiliau sy'n addas ar gyfer y byd gwaith.

Mae'r cytundeb - rhwng Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), Addysg Uwch Cymru (AUC), CBI Cymru ac Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru (UCM) - yn cynnig cyfleoedd ar gyfer profiad gwaith ar lefelau uchel a sicrhau bod mwy o fodiwlau ar feysydd fel mentergarwch ar gael i fyfyrwyr mewn prifysgolion.

Dyma'r cytundeb cyntaf o'i fath rhwng addysg uwch a chymuned fusnes Cymru.

Y nod, yn ôl y darparwyr, yw ceisio sicrhau fod graddedigion o brifysgolion Cymru "ymhlith y gweithwyr mwyaf arloesol a chyflogadwy yn y DU".

Drwy weithio law yn llaw â busnesau a myfyrwyr, bydd y cynllun yn cynnig lleoliadau gwaith i raddedigion, cyrsiau wedi'u cymeradwyo gan gyflogwyr, ynghyd ag ymgorffori sgiliau cyflogadwyedd mewn cyrsiau.

Cynllun drafft

Mae'r gwaith wedi dechrau eisoes, ac mae'r partneriaid - ar ôl cynnal trafodaethau gyda busnesau allweddol Cymru - wedi cyhoeddi cynllun gweithredu drafft.

"Yn yr hinsawdd economaidd ansicr sydd ohoni, rydym yn ymrwymedig i gydweithio i greu graddedigion cryf, sy'n barod am waith, wrth roi hwb i argaeledd ac ystod y swyddi i raddedigion," meddai'r Athro Phil Gummett, Prif Weithredwr CCAUC.

"Yn ogystal, mae lefelau sgiliau gwell ac uwch yn hanfodol i wella cynhyrchiant Cymru."

'Amseroedd heriol'

Ychwanegodd Amanda Wilkinson, Cyfarwyddwr AUC: "Yn hanfodol, bydd gan gyflogwyr Cymru fynediad at rai o raddedigion mwyaf arloesol yn unrhyw ran o'r DU."

Dywedodd Emma Watkins, Cyfarwyddwr CBI Cymru, bod hi'n amser heriol i raddedigion sy'n chwilio am swydd ar ôl y brifysgol.

"Er y gall gradd o'r brifysgol fod yn sylfaen ragorol ar gyfer gyrfa i raddedigion, mae cyflogwyr yn ffafrio myfyrwyr sydd hefyd wedi datblygu ystod o wybodaeth a sgiliau ymarferol - sef y sgiliau cyflogadwyedd sy'n werthfawr i fusnesau."

Yn ôl y Dirprwy Weinidog Sgiliau, Jeff Cuthbert: "Mae myfyrwyr yn disgwyl swyddi o ansawdd da pan fyddant yn graddio ac mae ein cyflogwyr yn chwilio am raddedigion arloesol sy'n meddu ar y sgiliau angenrheidiol i'w helpu i gystadlu mewn economi fyd-eang.

"Mae'n galonogol iawn gweld amrywiaeth mor eang o bartneriaid yn cydweithio er mwyn datblygu'r fframwaith hwn."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol