Canolfan £1.5m yn creu 60 o swyddi newydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Llywodraeth yn rhoi buddsoddiad mewn cwmni sy'n cynnig cyngor ar gynllunio ariannol

Mae cwmni cynllunio a chynghori ariannol rhyngwladol yn agor prif swyddfa newydd yn ne Cymru gan greu hyd at 60 o swyddi newydd eleni.

Mae Guardian Wealth Management wedi sefydlu Canolfan Cynllunio Ariannol a Hyfforddi yn Llantrisant sy'n werth £1.5 miliwn.

Bydd yn gallu cefnogi'r rhannau o'r busnes sy'n ymwneud â chynllunio ariannol yma ym Mhrydain a thramor.

Cafodd y cwmni cynghori ariannol £850,000 o fuddsoddiad trwy Gronfa Twf Economaidd Llywodraeth Cymru.

Bydd y swyddfa newydd yn creu tua 60 o swyddi eleni ac mae disgwyl i'r ffigwr gynyddu i 100 ymhen tair blynedd.

'Newyddion gwych'

Croesawodd Edwina Hart, y Gweinidog Busnes y cwmni i Gymru.

"Mae Cymru'n gartref i sector gwasanaethau ariannol a phroffesiynol deinamig sy'n tyfu'n gyflym," meddai.

"Gallai Guardian Wealth Management fod wedi sefydlu'r brif swyddfa yn unrhyw le.

"Mae'r ffaith ei fod wedi dewis Cymru yn newyddion gwych iawn.

"Mae denu cwmnïau i sefydlu'r prif swyddfeydd yng Nghymru yn flaenoriaeth allweddol i ni ac rwy'n falch bod Llywodraeth Cymru'n cefnogi'r buddsoddiad trwy'r Gronfa Twf Economaidd sy'n helpu i hybu twf a chyfoeth a chreu swyddi.

"Bydd Guardian Wealth Mangement yn creu nifer sylweddol o swyddi sydd ag angen lefel uchel o sgiliau arnyn nhw ac sy'n talu'n dda.

"Mae hwn yn ychwanegiad sydd i'w groesawu yn un o'r prif sectorau," ychwanegodd.

'Ar flaen y gad'

Dywedodd David Howell, Prif Weithredwr y cwmni eu bod yn canolbwyntio ar gynyddu presenoldeb y cwmni ym Mhrydain a bod hyn, yn rhannol, am fod Adolygiad Dosbarthiad Manwerthu yn cael ei gynnal yn ddiweddarach eleni.

"Bydd yr Adolygiad yn cael effaith enfawr a dramatig ar y ffordd y mae gwasanaethau ariannol yn cael eu darparu yn y DU a heb os, bydd yn creu amodau marchnad ffafriol i gwmnïau cynllunio ariannol sydd wedi ymrwymo i fuddsoddi mewn pobl a thechnoleg.

"Rydym am fod ar flaen y gad ar ddechrau'r bennod newydd gyffrous hon a chreu diwylliant o arloesed cryf, arbenigwyr a chynnig sydd heb ei ail."

Dywedodd bod y cwmni hefyd yn awyddus i fynd i'r afael â gofynion cynllunio ariannol cymunedau Moslimaidd mawr sydd, yn ei farn ef, yn gymunedau sydd wedi cael eu hesgeuluso gan sefydliadau eraill yn y gorffennol.

"Mae Cymru'n darparu hyfforddiant rhagorol yn y maes hwn sy'n ffactor bwysig i ni a chyda'r pwll o dalent sydd gennym ym maes addysg uwch, mae'n gwneud Cymru'n lleoliad gwych ar gyfer ein busnes".