Dedfryd arall i garcharor

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug

Clywodd llys fod dyn 21 oed o Wrecsam wedi anafu swyddog carchar a dianc am bythefnos.

Roedd Connor Lee Davies, 21 oed, wedi ei ddedfrydu i saith mlynedd o garchar yn Llys y Goron Yr Wyddgrug yn 2010 am ddwyn.

Cafodd wyth mis o garchar fydd yn cydredeg a'i ddedfryd wreiddiol.

Ond dywedodd y barnwr Peter Heywood fod y ddedfryd yn golygu fod y dyddiad cynharaf y gallai Davies gael ei ryddhau wedi ei ymestyn o rai misoedd.

Dywedodd Stephen Edwards ar ran Davies ei fod wedi setlo yng ngharchar Altcourse yn Lerpwl lle'r oedd ei deulu'n gallu ymweld ag o.

Ond am ryw reswm cafodd ei gadw mewn nifer o garchardai eraill ar hyd y wlad, gan gynnwys Doncaster a Tourquay.

Roedd yn y ddalfa ar gyfer pobl ifanc yn Thorncross ger Warrington pan glywodd newyddion drwg am iechyd ei fam.

Anafiadau

Aeth i banig am nad oedd wedi gweld ei deulu ers peth amser.

Torrodd goes y bwrdd a'i ddefnyddio i geisio malu'r ffenest.

Fe agorodd y swyddog carchar y drws i ymchwilio i'r hyn oedd yn digwydd ond wrth wneud hynny fe wnaeth Davies chwifio'r goes tuag ato. Roedd y sgriws yn dal ynddo.

Cafodd y swyddog, Colin Charles Munn, ei daro i'r llawr ac fe wnaeth daro ei ben ar y llawr.

Cafodd fan anafiadau.

Roedd y digwyddiad ar Ionawr 19 2012.

Roedd Davies ar ffo tan Chwefror 2 pan aeth i swyddfa'r heddlu yn Wrecsam.

Fe wnaeth yr erlynydd Anna Pope chwarae tystiolaeth teledu cylch cyfyng o'r digwyddiad yn Llys y Goron Yr Wyddgrug.

Eglurodd bod y digwyddiad wedi cael cryn effaith ar y dioddefwr, oedd wedi methu dychwelyd i weithio shifftiau nos.

Fe wnaeth y barnwr ddweud bod symud Davies o Queensway, Wrecsam, wedi cael effaith arno yn ogystal â phryder am iechyd ei fam.

Tystiolaeth

"Fe wnaethoch chi benderfynu'n fyrbwyll i geisio dianc," meddai'r barnwr.

Fe wnaeth Davies gyfadde' i gyhuddiad o ddianc ym mis Mawrth ond gwadodd ymosod ar y swyddog.

Roedd disgwyl i achos gychwyn ddydd Mawrth ond fe wnaeth Davies bledio'n euog wedi i dystiolaeth lluniau teledu cylch cyfyng gael eu cyflwyno gan yr erlyniad.

Mae'r barnwr wedi gofyn pam na wnaeth Gwasanaeth Erlyn y Goron gyflwyno'r dystiolaeth cyn bore'r achos.

Petai wedi ei gyflwyno ym mis Mawrth fe fyddai "wedi osgoi'r ffiasco heddiw".