Protest gan rieni a phlant ysgolion ardal bryncrug, Llwyngwril a Llanegryn
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Rhwyg o godi ysgol ardal newydd yng Ngwynedd

20 Mehefin 2012 Diweddarwyd 11:38 BST

Mae dadlau mawr yn ardal Bro Dysynni ynglŷn â lleoliad ysgol ardal i wasanaethu'r fro.

Fe fydd Pwyllgor Cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cael eu hargymell i ganiatáu cais cynllunio dadleuol i godi ysgol ardal a hynny yn Llanegryn.

Mae lleoliad yr ysgol newydd wedi achosi rhwyg yn y gymuned wledig.

Mae rhai am weld yr ysgol yn cael ei chodi ym Mryncrug ac eraill ddim am weld ysgolion gwledig yn cau o gwbwl.

Fe fyddai hyn yn digwydd fel rhan o'r cynllun.

Adroddiad Llŷr Edwards.