Disgyblion yn dychwelyd i Ysgol Betws er gwaetha' tân

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y disgyblion a'r staff eu symud i ddiogelwch cyn i'r fflamau gydio

Dywed swyddogion cyngor ym Mhen-y-bont ar Ogwr eu bod yn gweithio i sicrhau'r ffordd orau o ddarparu lle i ddisgyblion wedi tân a ddinistriodd adran iau ysgol.

Cafodd 219 o ddisgyblion Ysgol Gynradd Betws eu symud i ddiogelwch wedi'r digwyddiad ddydd Mawrth.

Mae ymchwiliad i'r digwyddiad yn parhau.

Does 'na ddim difrod i adran feithrin a babanod yr ysgol a bydd yr ysgol ar agor i'r holl ddisgyblion ddydd Mercher.

Dywedodd y cyngor eu bod am sicrhau mai bach iawn os o gwbl o aflonyddwch fydd i addysg disgyblion tan ddiwedd y tymor.

Fydd yr holl adnoddau ac eithrio Flying Start ar agor ddydd Mercher.

Fflamau

Cafodd swyddogion Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eu galw i'r safle am 2.30pm.

Roedd tri chriw yn taclo'r fflamau.

Cafodd trigolion sy'n byw ger yr ysgol sydd tua 6 milltir o ganol y dref, eu rhybuddio i aros tu mewn ac i gadw eu drysau a ffenestri ar gau.

Eglurodd dirprwy bennaeth yr ysgol, Liz Pearce - sydd wedi bod yno am 23 mlynedd - bod y plant a'r staff wedi colli popeth yn yr adeilad.

"Mae holl waith y plant, holl waith yr athrawon wedi mynd."

Eglurodd bod y plant a'r staff wedi gadael yr ysgol ar ôl clywed clychau'r larwm tân a hynny cyn i'r fflamau gydio.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y diffoddwyr tân eu galw i'r safle am 2.30pm ddydd Mawrth

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol