Cymeradwyo cais am ysgol ardal newydd yn ardal Bro Dysynni

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd protestiadau oherwydd y bwriad i gau ac uno ysgolion lleol

Mae Pwyllgor Cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi cymeradwyo cais i godi ysgol ardal ger Llanegryn ym Mro Dysynni.

Bydd y gwaith adeiladu'n dechrau o fewn wythnosau a'r ysgol yn cael ei hagor ym Medi 2013.

Roedd swyddogion wedi argymell caniatáu'r cais cynllunio.

Y bleidlais oedd naw aelod yn erbyn pedwar.

Tra oedd rhai am i ysgol gael ei chodi ym Mryncrug, roedd eraill yn erbyn bwriad y cyngor i gau ysgolion gwledig.

Disgrifiad,
Mae Llŷr Edwards wedi bod yn trafod y cais gyda thrigolion lleol

Bwriad y cyngor yw cau ysgolion Abergynolwyn, Bryncrug, Llanegryn a Llwyngwril yn ystod y flwyddyn ysgol 2013-14.

Llywodraeth Cymru sydd wedi cymeradwyo cynlluniau i gau Ysgol Bryncrug, Ysgol Llanegryn ac Ysgol Llwyngwril a sefydlu'r ysgol ardal newydd ger Llanegryn.

Y cais gerbron yr awdurdod oedd codi ysgol gynradd, creu dau fynediad newydd i gerbydau/cerddwyr, gosod gwaith trin dŵr budr, a chynllun tirlunio a hynny ar dir i'r gorllewin o Lanegryn.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol