Pwyllgor disgyblu yn gwahardd athrawes rhag dysgu

  • Cyhoeddwyd

Mae athrawes ysgol Gymraeg gafodd ei dal gyda chocên yn ei meddiant wedi cael ei gwahardd rhag dysgu am gyfnod amhenodol.

Clywodd cyfarfod disgyblu fod Kathryn Thomas, 39 oed, ac athrawes gelf yn Ysgol Gyfun Ystalyfera, wedi troi at y cyffur ar ôl i berthynas â chariad chwalu.

Doedd hi ddim yn bresennol wrth i bwyllgor ymddygiad Cyngor Disgyblu Cyffredinol Cymru gwrdd yng Nghaerdydd.

Dywedodd David Williams, cyn-brifathro dros dro Ystalyfera: "Cafodd y ddedfryd droseddol effaith ar enw da'r ysgol.

"Rwyf o'r farn y gellid ystyried hyn yn gamymddwyn difrifol ac mae yna elfennau o esgeluso dyletswyddau. Diswyddo

"Roedd hi'n aros i fyny yn hwyr yn yfed. Roedd yn amlwg ei bod wedi datblygu patrwm o droi i fyny yn hwyr ar gyfer ei gwaith, gyda staff arall yn gorfod llenwi."

Cafodd ei diswyddo ar ôl cael gorchymyn cymunedol o 18 mis a dirwy o £85.

Fe blediodd yn euog i feddu ar 2.54 gram o gocên, 35.8 gram o amffetamin a phlanhigyn canabis.

Dywedodd Lousha Brill oedd yn cyflwyno'r achos yn erbyn Thomas: "Roedd bod â chymaint o gyffuriau yn ei meddiant yn effeithio ar ei gallu a'i haddasrwydd i ddysgu.

"Mae athrawon mewn sefyllfa o ymddiriedaeth a chyfrifoldeb.

"Ac mae disgwyl iddyn nhw ymddwyn yn ôl safonau uchel a bod yn esiampl i ddisgyblion."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol