Gostyngiad yn nifer y di-waith

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr ystadegau diweddara eu cyhoeddi ddydd Mercher

Mae nifer y bobl ddi-waith yng Nghymru wedi gostwng 2,000 rhwng mis Chwefror a mis Ebrill, yn ôl ystadegau swyddogol.

Dywedodd swyddogion fod y sefyllfa'n adlewyrchu'r darlun yng ngweddill Prydain.

Erbyn hyn, canran y di-waith yng Nghymru yw 9% tra bod 8.2% yng ngweddill Prydain ar gyfartaledd.

Ond mae diweithdra ymhlith merched wedi codi 4,000, yn ôl y Swyddfa Ystadegau.

Roedd 132,000 o ddynion a merched yn ddi-waith yn ystod y cyfnod yng Nghymru.

'Tipyn o waith'

Dros y DU fe wnaeth y nifer ostwng 51,000 i 2.61 miliwn.

"Er bod diweithdra yng Nghymru yn gostwng, mae ffigyrau heddiw yn datgelu bod 'na dipyn o waith i'w wneud o hyd er mwyn i'r lefelau wella," meddai Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan.

Eglurodd bod rhaid i lywodraethau Cymru a San Steffan gydweithio i greu'r amgylchiadau cywir ar gyfer twf.

"Dydi Cymru ddim wedi ei heithrio gan yr ansicrwydd a achoswyd gan yr ewro a'r her gymhleth yn y farchnad lafur ar hyn o bryd."

Dywedodd Gweinidog Busnes Llywodraeth Cymru, Edwina Hart, eu bod yn gwneud popeth posib i gefnogi economi Cymru.

"Mae'n rhaglen ar gyfer y llywodraeth yn rhoi swyddi yng nghalon yr hyn yr ydym yn ei wneud ac rydym wedi cymryd camau clir a phenderfynol i ateb rhai o'r anawsterau sy'n wynebu busnesau a'r rhai sy'n chwilio am waith yng Nghymru."

O'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd mae 17,000 yn fwy o bobl Cymru yn ddi-waith.

Roedd mwy yn gwneud cais am fudd-dal chwilio am waith, 80,000 ym mis Mai, sef 6,900 yn fwy na'r un mis yn 2011.