Dyn ar goll o bosib wedi ei weld

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Owain Môn Roberts: Ar goll ers Mawrth 10

Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i ddiflaniad cerddor ifanc o Geredigion yn dweud bod posibilrwydd iddo gael ei weld mewn gŵyl gerddorol yn Nyfnaint.

Diflannodd Owain Môn Roberts ym mis Mawrth ac roedd Heddlu Dyfed Powys wedi apelio at unrhyw un mewn gwyliau cerddorol dros yr haf i gysylltu gyda nhw.

Bellach mae rhywun wedi eu ffonio a dweud bod dyn tebyg wedi cael ei weld yng Ngŵyl Llama yn Lynmouth ddydd Sadwrn, Mehefin 9.

Ysgrifen werdd

Roedd y dyn dan sylw yn gwisgo siwmper ddu â llewys hir gyda chwfl, trowsus pen-glin a chap pêl fas du gydag ysgrifen werdd arno.

Ac roedd ganddo wallt sy'n britho a barf tywyllach oedd o bosib wedi ei blethu mewn rhyw fodd.

Roedd Mr Roberts yn dechnegydd sain yn Theatr Mwldan, Aberteifi, ac yn canu gitâr i grŵp roc.

Dywedodd yr Arolygydd Lynn Rees o Orsaf heddlu Aberystwyth: "Rydym yn apelio at unrhyw un oedd yn yr ŵyl dan sylw ac sy'n nabod y dyn yma, neu sydd â gwybodaeth am ble mae Owain Roberts, i gysylltu gyda Heddlu Dyfed Powys.

'Lluniau neu fideos'

"Rydym yn arbennig o awyddus i weld unrhyw luniau neu fideos o'r digwyddiad allai gynnwys llun o'r dyn a welwyd er mwyn i ni fedru dweud os mai Owain yw'r dyn ai peidio.

"Mae Owain wedi chwarae mewn band ac wedi gweithio fel technegydd cerddorol, felly mae'n bosib ei fod wedi mynd i ŵyl o'r fath, neu hyd yn oed wedi gweithio fel technegydd mewn digwyddiad tebyg."

Diflannodd Owain Môn Roberts ar Fawrth 10.

Dylai unrhyw un all fod o gymorth i'r ymchwiliad, neu sydd â gwybodaeth berthnasol ffonio Heddlu Dyfed Powys ar 101 a gofyn am orsaf heddlu Aberteifi.

Straeon perthnasol