Rhagolygon am lifogydd posib

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, ELAINE ROWLANDS
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gwaith o glirio wedi llifogydd yn y canolbarth bythefnos yn ôl yn dal i fynd rhagddo

Daeth rhybudd i bobl y gallai glaw trwm dros nos olygu llifogydd lleol mewn rhannau o dde Cymru.

Dywedodd Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru y gallai cawodydd trwm, yn enwedig yn y de-ddwyrain, arwain at ddŵr yn aros ar wyneb ffyrdd yr ardal.

Mae llifogydd lleol oherwydd draeniau a ffrydiau hefyd yn debyg o achosi trafferthion, ond mae'r risg o lifogydd o afonydd mwy yn isel.

Ychwanegodd yr Asiantaeth fod y tywydd ansefydlog yn debyg o bara dros y dyddiau nesaf, ac y byddai'r glaw trwm yn lledu i ogledd Cymru erbyn dydd Gwener.

Dywedodd llefarydd: "Rydym yn monitro'r sefyllfa yn agos rhag ofn y bydd mwy o drafferthion.

"Mae angen gofal gan y gall amgylchiadau gyrru fod yn beryglus, ac fe ddylai pobl wrando ar adroddiadau traffig er mwyn cael cyngor am unrhyw drafferthion lleol."

Dywedodd cyflwynydd tywydd BBC Cymru, Derek Brockway, bod y Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybuddion melyn ar gyfer glaw trwm.

"Mae disgwyl y glaw trymaf nos Iau yn y de-ddwyrain, lle y gallai hyd at 40mm ddisgyn mewn mannau," meddai.

"Yna ddydd Gwener, y gogledd, y gogledd-orllewin a Cheredigion sy'n debyg o weld glaw trwm di-baid allai arwain at lifogydd lleol.

"Mae'n debyg y bydd rhai afonydd yn gorlifo eto. Bydd y gwynt hefyd yn broblem ddydd Gwener, gan hyrddio hyd at 45 i 50 m.y.a. ar dir uchel a'r arfordir."

Difrod

Daw'r rhybuddion diweddaraf yn dilyn llifogydd mewn rhannau o ganolbarth a gogledd Cymru yn gynharach yn y mis.

Aberystwyth a phentrefi Talybont, Dôl-y-bont a Llandre welodd y trafferthion gwaethaf wrth i rannau o Geredigion gael eu taro gan bum troedfedd o ddŵr llifogydd.

Dywed rhai teuluoedd fod posibilrwydd na fyddan nhw'n medru dychwelyd i'w cartrefi am hyd at naw mis wrth i'r difrod gael ei drwsio.

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru yn annog y cyhoedd i chwilio am y wybodaeth ddiweddaraf am lifogydd naill ai drwy ddarllediadau newyddion, neu eu gwefan a'u llinell gymorth arbennig, sef 0845 988 1188.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol