Troseddau casineb: Galw am gymorth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu'n rhaid i Jonathan Richards adael tref ei febyd, Aberystwyth oherwydd troseddau casineb

Dywed elusenau fod angen gwneud mwy er mwyn gwarchod pobl ag anabledd dysgu rhag troseddau casineb.

Dywed Mencap Cymru fod naw allan o 10 o bobl ag anabledd dysgu wedi dioddef troseddau casineb a bwlio.

Mae Mencap a'r elusen Pobl yn Gyntaf Cymru - sy'n rhoi cymorth i bobl ag anabledd dysgu - yn galw ar yr heddlu i gynnig mwy o gymorth i ddioddefwyr.

Gwleidyddion

Maent hefyd am i Wasanaeth Erlyn y Goron yng Nghymru i gynyddu nifer yr achosion sy'n cael eu herlyn yn llwyddiannus.

Dywedodd Mencap Cymru nad yw pobl ag anabledd dysgu yn aml yn adrodd trosedd am nad ydynt yn gallu ail adrodd beth sydd wedi digwydd iddynt ac am eu bod yn meddwl na fyddant yn cael eu cymryd o ddifri.

Dywed yr elusen fod gan rhai dioddefwyr gymaint o ddiffyg hunan hyder maen nhw'n meddwl eu bod yn "haeddu" cael eu cam-drin.

Mae'r ddwy elusen yn cynnal fforwm Ddydd Iau - fel rhan o Wythnos Anabledd Dysgu - ble fydd pobl ag anabledd dysgu'n gallu siarad â gwleidyddion a phobl broffesiynol.

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn llunio fframwaith sy'n ceisio taclo'r broblem yng Nghymru.

Disgrifiad,
Jonathan Richards yn cael ei holi ar y Post Cyntaf, Radio Cymru

Dywedodd Jonathan Richards o Gaerfyrddin sydd ag anabledd dysgu, fod ymwybyddiaeth ynghylch y mater yn araf wella ond bod "angen llawer mwy o welliannau".

Dioddefodd Mr Richards, 39 oed, fisoedd o gamdriniaeth cyn iddo ddioddef ymosodiad.

Er ei fod yn teimlo dan deimlad wrth gael ei holi am y digwyddiad mae o'n bendant o'r farn ei fod am i bobl wybod ei stori.

Dywedodd nad oedd wedi cael ei gymryd o ddifri gan yr heddlu pan adroddodd y digwyddiadau i'w orsaf heddlu lleol.

Er i'r mater fynd gerbron y llys, ond fe fethodd yr achos.

"Mae'n bwysig bod plismyn yn cymryd ag anabledd dysgu o ddifri a gwrando arnyn nhw," dywedodd Mr Richards.

"Rwy'n credu dylai pobl dderbyn cosbau priodol am droseddau casineb."

Ychwanegodd fod Heddlu Dyfed-Powys yn gweithio i helpu pobl ag anabledd dysgu yng Nghymru.

Yn ddiweddar lansiodd y llu gynllun Pegasus, sy'n galluogi pobl ag anabledd dysgu ddefnyddio cyfrinair pe baent yn gorfod adrodd digwyddiad i sicrhau y byddant yn cael eu cymryd o ddifri.

"Hoffwn weld cynllun tebyg ar gyfer Cymru gyfan," meddai.

Grwpiau cymunedol

Dywedodd yr Uwcharolygydd Dave Johnson, sy'n gyfrifol am oruchwylio troseddau casineb i Heddlu Gwent, ei fod yn "cael ei gydnabod nad oedd troseddau casineb yn cael eu hadrodd yn ddigonol a bod cynyddu'r adroddiadau o'r drosedd yn flaenoriaeth".

"Rydym wedi gweithio'n galed i godi'r ymwybyddiaeth o'r fath hon o drosedd," meddai.

"Mae pob heddwas yn derbyn hyfforddiant gorfodol i gynyddu eu hymwybyddiaeth o ran adnabod ac ymchwilio'r troseddau hyn a gofynion y dioddefwyr.

Mae BBC Cymru wedi gofyn i'r tri llu heddlu arall am eu hymatebion.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol