Cymeradwyo ysgol Gymraeg newydd yn Ffwrnais, Llanelli

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bydd yr ysgol yn symud i safle newydd erbyn Ionawr 1, 2015

Mae cynllun gwerth £15 miliwn i godi ysgol gynradd Gymraeg newydd yn Ffwrnes, Llanelli, wedi cael ei gymeradwyo.

Cafodd cynlluniau i symud ac ehangu Ysgol Ffwrnes eu hanfon at y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, wedi i rai pobl leol wrthwynebu.

Ond roedd 450 wedi arwyddo deiseb o blaid ysgol newydd a rhieni wedi honni nad oedd yr adeilad presennol yn ddigon mawr.

Bwriad Cyngor Sir Gaerfyrddin yw bod nifer y disgyblion yn codi o 150 i 420 yn ogystal â 24 o blant mewn meithrinfa.

Dywedodd y Cynghorydd Keith Davies, yr aelod Cabinet â chyfrifoldeb am addysg, fod y gweinidog wedi cymeradwyo'r cynigion ar gyfer yr ysgol newydd.

Safle newydd

"Mae hyn yn newyddion da i Lanelli am fod y gweinidog yn cydnabod yr angen i wella mynediad i addysg Gymraeg i blant y dref."

Dywedodd arweinydd y cyngor, y Cynghorydd Kevin Madge, ei fod yn croesawu penderfyniad y Gweinidog.

"Bydd y buddsoddiad yn creu swyddi yn Llanelli ac yn golygu y byddwn yn cyrraedd ein nod yn Sir Gâr o ran addysg."

Prif bryderon y gwrthwynebwyr oedd maint a lleoliad yr ysgol arfaethedig a phroblemau traffig fyddai'n gysylltiedig â symud yr ysgol i Rodfa Denham.

'Gwella safon'

Dywedodd Steve Vincent, dirprwy gyfarwyddwr yr isadran rheolaeth ac effeithiolrwydd ysgolion: "Mae'r gweinidog yn cytuno â'r awdurdod lleol bod angen gwella safonau'r ddarpariaeth yn Ysgol Ffwrnes a bod angen clir am gyfleusterau newydd.

"Er ei fod yn cydnabod yr angen am fwy o le yn y sector hwn, mae'r gweinidog yn dymuno atgoffa'r awdurdod lleol i gadw golwg fanwl ar y galw a'r cyflenwad o ran lleoedd ysgol yn y sectorau cynradd Cymraeg a Saesneg a sicrhau bod y cyflenwad a'r galw yn cyfateb i'w gilydd."

Bydd yr ysgol yn newid yr oedran o 4-11 i 3-11 o fis Medi ymlaen a'r ysgol yn ehangu a symud i safle newydd erbyn 1 Ionawr 2015.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol