Anafiadau difrifol i seiclwr

Cyhoeddwyd

Mae seiclwr yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad nos Fercher.

Cafodd ambiwlans awyr ei alw am 5.19pm wedi i ddyn 40 oed gael anafiadau difrifol ar yr A40 ger Caerfyrddin.

Aed ag e i'r uned niwrolegol yn Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd.