Buddsoddiad o Japan mewn cwmni ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Martin Ellard/Welsh government
Disgrifiad o’r llun,
Yn ddiweddar, derbyniodd TES Aviation £200,000 gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru

Mae dau gwmni o Japan wedi buddsoddi degau o filiynau o bunnoedd mewn cwmni cynnal a chadw awyrennau ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Bydd y Mitsubishi Corporation yn prynu 35% o gwmni TES Holdings, y cwmni sy'n berchen ar TES Aviation ar Stad Ddiwydiannol Waterton.

Mae'r Development Bank of Japan wedi prynu 25% arall o'r cwmni.

Cafodd y cyfranddaliadau eu gwerthu gan DVB Bank SE sy'n cadw 40% o TES Holdings.

127 o bobl

Mae'r cwmni cynnal a chadw awyrennau yn cyflogi 127 o bobl, ac mae gan y cwmni drosiant blynyddol o £63 miliwn.

Ymhlith cleientau'r cwmni mae Airbus a Martinair, sy'n rhan o grŵp KLM.

Dywed Ashley Cooper, prif weithredwr TES Aviation Group, ei fod yn rhagweld y bydd y cwmni'n cyflogi mwy na 200 o bobl erbyn 2015, ac y byddai'r trosiant yn cynyddu i dros £100 miliwn.

"Mae cyfnod cyffrous yn wynebu TES," meddai.

'Twf sylweddol'

"Byddwn yn datblygu ystod ein cynnyrch a'r gwasanaethau y byddwn yn eu cynnig ar draws ein cleientau drwy'r byd.

"Rydym yn disgwyl twf sylweddol, cyfleoedd a heriau cyffrous yn ein pencadlys ym Mhen-y-bont ac yn ein safleoedd masnachfraint yn Singapore a'r Unol Daleithiau."

Cafodd ei sefydlu yn 1995, ac mae trosiant TES wedi tyfu o £12.6 miliwn yn 2007 i dros £63 miliwn yn 2011.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol